Nová mateřinka Na Pláni cílí na ekologii

NaPláni 16

Mateřská škola Na Pláni, která se otevřela těsně před loňskými Vánocemi, se zaměří především na ekologickou výchovu dětí. Sem patří například dlouhodobé pozorování přírody, analyzování vlivu ročních období a podobně.

„Cílem vzdělávání je péče o vše živé a neživé, všestranný a harmonický rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho individuální potřeby a vývojové zvláštnosti. Patří sem uspokojování základních psychických potřeb dětí a cvičení s prvky jógy. Důležitá je rovněž spolupráce se ZŠ Radlická týkající se přípravy dětí na postupný a plynulý přechod do 1. třídy základní školy,“ informoval zástupce starosty Prahy 5 Vít Šolle (KDU-ČSL).

S ním provoz školky, která má dvě třídy po 25 dětech, zahájili i starosta Prahy 5 Pavel Richter a radní Martin Damašek (oba TOP 09). Připomněli, že velký dík patří rodičům, kteří byli ochotni nechat své děti doma a přicházeli do mateřinky pomoci s dokončením úprav a stěhováním. Velmi náročné bylo i stěhování za plného provozu.

Objekt „pavilonku“ byl postaven v roce 1956 a sloužil jako dvoutřídní odloučené pracoviště Základní školy Radlická. Takto byl využíván základní školou do školního roku 1999/2000, v roce 2003 došlo k rekolaudaci na Denní stacionář pro děti a mládež. Od roku 2011 zel objekt prázdnotou bez dalšího využití a o tři roky později byl tehdejším odborem majetku nabídnut k případnému opětovnému využití pro školské účely. V návaznosti na růst poptávky v dané lokalitě po umístění dětí do mateřské školy, související s bytovou výstavbou v okolí, radnice Prahy 5 koncem roku 2015 zahájila práce na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce objektu pro vybudování dvou tříd mateřské školy.

„Perspektiva dalšího rozvoje mateřské školy je v souladu s probíhající komplexní architektonicko-urbanistickou studií celé oblasti Na Pláni, v rámci které se počítá s další bytovou výstavbou v této lokalitě. Plánuje se další rozšíření zahrady této mateřské školy,“ dodal Vít Šolle.

Rodiče mohou 17. dubna jak v MŠ Na Pláni, tak v MŠ Nad Laurovou využít Den otevřených dveří, kdy si od 9 do 11.30 hodin a od 15 do 17.30 hodin budou moci prohlédnout obě budovy školky a pohovořit si s pedagogickým personálem.