Radnice zřídí další dva domy pro seniory

2_leteck+Ż pohled s okol+şm

Demografický vývoj hovoří jasně: lidí v seniorském věku bude stále přibývat. Někteří odborníci tento trend nazývají seniorskou hrozbou tohoto století.

Jednou ze základních funkcí obcí či měst je nabídnout těmto spoluobčanům řešení jejich často velmi svízelných životních situací. A právě proto se radnice Prahy 5 rozhodla rozšířit nabídku zřízením dvou domů s pečovatelskou službou (DPS).  Tím prvním je citlivá rekonstrukce Raudnitzova domu v Hlubočepech od architekta Petra Hlaváčka. Uvažovaná náplň DPS (bydlení pro seniory) je pro objekt i místní lokalitu velmi vhodná, kladně ji přijali i lidé z památkové péče. Mělo by vzniknout 26 malých bytových jednotek, převážně v provedení 1+kk. Radnice Prahy 5 dále počítá s výstavbou dvou nových pavilonů DPS v těsné blízkosti – na místě zchátralé budovy bývalého zdravotního střediska. V současnosti si městská část nechává vypracovávat projekt.

Raudnitzův dům

„Obyvatelé obou objektů pak budou moci využívat park u Raudnitzova domu – torzo starého anglického parku, údajně od architekta Františka Thomayera, s mnoha vzácnými dřevinami. U parku se počítá s jeho revitalizací. V Raudnitzově domě bude zachována ordinace praktického lékaře, a to jak pro místní lokalitu, tak i pro obyvatele DPS. Nebudou chybět společenské místnosti, částečně v zajímavém prostoru zaskleného podloubí, pobytový dvůr či hygienické centrum,“ informovala předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5 Zuzana Hamanová (DJK).

Poštovka

Druhým projektem je přestavba a dostavba bývalé školky a kulturního centra Poštovka. „Na poměrně složitém pozemku radnice zadala pro srovnání tři objemové studie a vybrala studii ateliéru UNIT architekti od architekta Michala Kohouta. Kapacita by měla činit 35 malých bytových jednotek, převážně velikosti 1+kk. Studie zajímavě zpracovává komunitní prostory, částečně využitelné jako dílny či klubovny pro dětské kroužky, umožňující mezigenerační setkávání,“ řekla Zuzana Hamanová.

Splacení dluhu

Nynější vedení radnice Prahy 5 si „seniorskou hrozbu“ uvědomuje. „Považuji za velmi podstatné, že místo starostí o bezdomovce a další lidi, kteří nechtějí pracovat – což prosazovali sociální demokraté a Zelení, se tato koalice vrátila primárně ke starosti o naše seniory. Dostupných bytů, respektive domů s pečovatelskou službou je v páté městské části žalostný nedostatek a my uděláme všechno pro to, aby se tato situace změnila. Našim seniorům to dlužíme,“ prohlásil zástupce starosty Prahy 5 Lukáš Herold (ODS).

Radní pro sociální záležitosti Petr Lachnit (ANO) upozornil, že v pátém obvodu nyní žije přes 19 tisíc lidí starších 60 let. „Seniorská populace má své potřeby a zájmy, které je nutno vnímat velmi citlivě a zároveň na ně reagovat a nabídnout jim pomoc při řešení jejich situací. Vzhledem k tomu, že klasický model rodiny a vzájemných vztahů ustoupil do pozadí, rodiny, zejména mladá manželství, preferují samostatný život včetně bydlení, zůstává téma osamocení seniorů i v poměrně aktivním věku velkým problémem,“ konstatoval Petr Lachnit. Podle něj zejména ženy po odchodu manžela zůstávají samy, a pokud nemají rodinu, děti, hledají řešení právě u radnice. „Senioři žádají změnu bydlení zejména z důvodu osamocení, placení vysokého nájemného hlavně u soukromých majitelů, obav z budoucnosti – co bude, kdo se o mne postará, až přijde nemoc. Tyto faktory pak motivují či demotivují člověka a ovlivňují jeho životní styl,“ dodal radní.

MČ Praha 5 nyní seniorům nabízí bytový komplex v Zubatého ulici (34 bytů) a 13 bytů s pečovatelskou službou ve Štefánikově ulici.

Takto by měl vypadat Raudnitzův dům po rekostrukci

Takto by měl vypadat Raudnitzův dům po rekostrukci