Děti ze ZŠ a MŠ U Santošky mají ve škole nová okna

Okna 3

Jedná se již o 4. etapu výměny oken na velmi rozsáhlé budově U Santošky, která uzavírá vnější fasády přiléhající ke komunikacím Na Václavce, U Santošky a Na Březince. Současný stav oken byl z hlediska tepelně technických i funkčních zcela nevyhovující.

Okna byla zkřížená s omezenou možností jejich zavírání, na četných místech byla poškozena hnilobou jak rámů oken ve spodních částech, tak vlastní dřevěné špalety. Původní mechanismy výklopných nesvětlíkových oken byly již zcela nefunkční. Realizací výměny oken byla zajištěna zcela zásadní zlepšení tepelně technických vlastností.

Nová okna mají ve vnitřních křídlech oken instalováno izolační dvojsklo, které zajišťuje zlepšení odstínění akustického ruchu z vnějšího prostředí v učebnách. Každá učebna je zpravidla osazena 4 okny, přičemž krajní 2 okna jsou osazena spřaženými výklopnými nesvětlíkovými okny ovládanými ze země pákovými otevírači k zajištění přirozené výměny vzduchu v učebnách. Veškeré práce budou dokončeny do 31.3.2018 a celkové náklady na výměnu oken činí zhruba 6 mil. Kč.