Nový ročník Senior akademie je tu

seniorakademie

Pátá městská část připravila ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy nový, již šestý cyklus dvouhodinových vzdělávacích přednášek z oblasti prevence kriminality „Senior akademie“. Je určený pro všechny aktivní seniory s trvalým bydlištěm v Praze 5.

Záštitu nad letošním ročníkem převzal radní pro bezpečnost Prahy 5 Petr Lachnit (ANO). Senior akademie je cyklus vzdělávacích programů z oblasti prevence kriminality zaměřený na ochranu života, zdraví a majetku. Přednášky budou zpestřeny praktickými ukázkami, promítáním instruktážních filmů i diskusemi k probíranému tématu. V rámci cyklu jsou zajištěny také zajímavé exkurze. Bezplatný přednáškový cyklus se bude konat jednou týdně od března do května 2018 a je určen především pro seniory. Jeho cílem je naučit zájemce zvládat různé krizové situace, nabídnout možnost seznámit se se základními projevy protiprávního jednání, s formami domácího násilí, drogové závislosti či s činností různých rizikových uskupení. Přednášet budou pracovníci útvaru prevence městské policie.

Akademie je určena maximálně pro 50 osob s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 5. V jejím průběhu je zajištěno malé občerstvení. Při slavnostním ukončení celého cyklu obdrží všichni účastníci pamětní list a drobné dárkové předměty.

Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto zajímavého a současně i poučného cyklu přednášek, kontaktujte Václava Konečného, tel. č.: 257 000 265, e-mail: vaclav. konecny@praha5.cz nebo osobně v pondělí a ve středu mezi 8. a 18. hodinou v budově Úřadu MČ Praha 5, nám. 14. října 1381/4,
2. patro, kancelář č. 215.