Na Barrandově vyroste kostel a komunitní centrum

KKS_INT_KOSTEL_3

Zahájení stavby kostela Krista Spasitele a komunitního centra na Barrandově ještě letos v podstatě již nic nebrání.

Přípravné a projekční práce této významné stavby vrcholí, všechna potřebná povolení byla vydána. Hlubočepská farnost má své sídlo u kostela sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově. Tento kostelík však kapacitně přestával postačovat potřebám aktivní farnosti vedené páterem Josefem Ptáčkem. Proto se postupně rodila myšlenka na stavbu kostela nového.

Intenzivní fáze přípravy stavby odstartovala před šesti lety výzvou vybraným architektům, aby předložili své nabídky a návrhy. Na jaře roku 2013 zvítězil projekt od Atelieru Žiška, architektů Jakuba Žišky a Pavla Šmelhause. Mimo sakrální prostor bude v přízemí i příjemná kavárna obrácená k dětskému hřišti.

V suterénu s prosklenou stěnou na jih k lesu vznikne prostorné komunitní centrum s klubovnami pro setkávání maminek s dětmi, pro aktivity mládeže, skautů a seniorů. Velmi flexibilní (a rozdělitelný) společenský sál bude sloužit pro přednášky, komorní koncerty, tanec, filmový klub, spolkové schůze a věříme, že mnoho dalších možností využití se časem určitě ještě doplní.

V suterénu má farnost též svou kancelář s bohatou knihovnou. Na místě samotném mezitím proběhlo několik podrobných průzkumů (dendrologický, geologický, hydrologický) a byl proveden zkušební vrt, který bude využit jako zdroj geotermální energie pro tepelné čerpadlo. Dodavatel stavby musí počítat s omezeními plynoucími z malého prostoru staveniště a blízkosti obytné zástavby. Jednou z podmínek je například zákaz práce o nedělích a svátcích.

Zahájení vlastní stavby kostela se očekává v druhé polovině letošního roku, ale již nyní, na konci zimy v období vegetačního klidu proběhne v souladu s vydanými povoleními kácení dřevin v místě stavby, odstraní se zbytky základů a nepůvodní náspy, které zde zůstaly po bývalém misijním středisku.

„Přeji si, aby obyvatelé Barrandova, a to zejména ti z ulic Grussova, Lamačova a Gabinova, přijali dočasnou blízkost staveniště s pochopením. Nový kostel a komunitní centrum budou sloužit všem obyvatelům a věřím, že posílí jejich vztah k místu, kde tak rádi žijí,“ řekl architekt Pavel Šmelhaus.

Více informací najdete na www.CentrumBarrandov.cz