V ulicích přibudou nové stromy

Nová metoda-výsadba do plně zatěžovaných prostor

Vedení páté městské části si uvědomuje, že Praha 5 má nedostatek zeleně v ulicích. Proto chce situaci zlepšit zajímavým projektem.

Jmenuje se „Mobilní nádoby pro uliční prostor“ a pochází z rukou architektky Petry Vyhnálkové. Občané pátého obvodu se s ním seznámili na veřejném setkání „Ochlazování ulic Prahy 5 a jejich ozeleňování“ 16. ledna přímo na radnici.

„Bylo to užitečné setkání a jsem rád za hojnou účast a velké ohlasy k navrhovanému pilotnímu projektu. Zúčastnili se ho lidé, kteří k projektu přistupují tvůrčím způsobem. Připomínky jsme zaznamenali, některé jsou již zapracované přímo do projektu,“ pochvalně zhodnotil prezentaci 1. zástupce starosty Martin Slabý (ANO), v jehož kompetenci je péče o zeleň ve veřejném prostoru.

Startuje se na jaře Na veřejném setkání se radnice ujistila, že lidé zeleň chtějí. Hlavním cílem pilotního projektu je využít stromy, které jsou nevhodně umístěné ve stávajících betonových truhlících. Stromy strádají a naší snahou je zhruba 500 dřevin umístit zpět do přírody, například do parků, lesoparků a na místa, kde stromy dříve rostly, ale po jejich úhynu zde nebyly vysazeny nové. Jde třeba o ulici U Santošky. Zahradnické práce by měly začít v březnu nebo na začátku dubna. Většinu pozemků, kam se budou stromy sázet, má ve správě Technická správa komunikací, kterou bude muset radnice požádat o jejich svěření, případně o povolení stromy vysadit. Dalším krokem bude umístit vhodné takzvané mobilní nádoby pro uliční prostor. Tyto nádoby budou snadněji přemístitelné a vhodné pro růst dřevin, doplněné například o mobiliář.

Toto je jedno z řešení pro frekventované ulice, kde se nemohou stromy kvůli inženýrským sítím vysazovat „Takto jsme se inspirovali například Prahou 6, která již takové nádoby instalovala na Vítězném náměstí a v ulici Československé armády,“ dodává Martin Slabý. Další možností je speciální výsadba stromů přímo do ulic, kde se může vysadit strom do plně zatěžovaných prostor. Pro tuto techniku bylo inspirací zahraničí a nyní již i Praha 2, která tuto metodu využila.

Praze 5 se v první vlně těmito metodami zazelení zřejmě Vltavská, Nádražní a Štefánikova ulice.

„Zeleň zlepšuje mikroklima města snížením prašnosti a hlučnosti, zadržuje srážkovou vodu a ochlazuje okolí při horkých letních dnech. Studie prokázaly, že stín stromu dokáže v pravé poledne snížit teplotu v okolí až o pět stupňů, což je v betonové Praze významné,“ míní 1. zástupce starosty.

Nevhodné květináče

V neposlední řadě si je radnice vědoma problematiky stávajících betonových květináčů. Jsou nevhodně umístěné vůči inženýrským sítím a vůči chodcům, špatně se s nimi manipuluje, osázené druhy jsou nevhodné pro pěstování v nádobách, absentuje izolace mezi betonem a zeminou (přehřívání, promrzání).

 „Do srpna letošního roku, kdy končí lhůta pro podmínku dotace z Evropské unie, musí květníky zůstat na svém místě. Poté může radnice, jak navrhli sami občané, třeba oslovit mladé designéry a studenty uměleckých škol, nabídnout květináče ve stavebním řízení investorům nebo je nabídnout k prodeji,“ upřesnil Martin Slabý.

Snahou radnice bude naplňovat „Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu“, tedy do budoucna chránit dosavadní zeleň, rozšiřovat zeleň a stromy dle požadavků občanů a vytvořit vhodnou studii nebo metodiku pro území Prahy 5.

Návrh nových mobilních nádob