Zápisy do jeslí Na Hřebenkách začínají

Jesle Na Hřebenkách

Jesle jako forma rané péče o malé děti byly dlouhou dobu předmětem kritiky některých odborníků a rodičovské veřejnosti vzhledem k faktu, že dítěti je nejlépe doma s matkou, otcem nebo babičkou, zkrátka dítě má být doma.

Přesto v posledních letech potřeba rodičů vrátit se ke své práci dříve než po třech letech roste, ať už z kariérních nebo ryze ekonomických důvodů. Poptávka po umístění dětí se zvýšila, proto jsme na základě jednání s rodiči v minulém roce snížili hranici věku dítěte pro přijímání do jeslí, a to na 15 měsíců. Pokud pro školní rok 2018/2019 bude ze strany rodičů stoupat zájem o umístění dětí ve věku již od jednoho roku, jsme na tuto situaci připraveni. Kapacita jeslí byla proto loni navýšena na 33 míst. Rodiče zejména z Prahy 5 mají možnost přihlásit své děti do jeslí, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 5, konkrétně chod jesliček zabezpečuje Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, příspěvková organizace.

Příjemné a bezpečné prostředí

Tyto tradiční jesle fungují od roku 1976. V roce 2017 byly jesle rekonstruovány a zmodernizovány tak, aby odpovídaly potřebám dětí a aby se zde děti cítily bezpečně a dobře, tedy jako doma. Za podpory MČ Praha 5 byl do jeslí zaveden signalizační bezpečnostní systém. Jesle se nacházejí v prostředí zeleně, parků a zahrad v krásné lokalitě Hřebenka. Děti mají k dispozici velkou zahradu s hřištěm, venkovní terasu, vnitřní herny jsou vybaveny moderními herními prvky, ložnicí a sociálním zařízením.

Do jeslí jsou přednostně přijímány děti s trvalým bydlištěm v páté městské části. Upřednostňujeme pravidelnou docházku dětí, na doplnění kapacity přijímáme děti na nepravidelnou docházku, tzn. na 46 hodin za měsíc. Máme zavedeny třídy pro děti ve věku od 15 měsíců do 24 měsíců a od 24 měsíců do 36 měsíců. Provozní doba je stanovena od 7 do 17 hodin, letní provoz jeslí je omezen pouze na 14 dní a zde opět vycházíme z požadavků rodičů. Před vlastním nástupem dítěte do jeslí probíhá adaptace, kdy si dítě postupně zvyká na odloučení od rodiče a na nový kolektiv a kontakty.

Adaptace je u každého dítěte individuální a zde spolupracujeme úzce s rodiči, kteří mohou být i součástí tohoto procesu, jenž je pro dítě nový a důležitý, postupně se však přítomnost rodiče zkracuje. Naše jesle nabízejí denní výchovné programy, zaměřené na volnou hru a všestranný rozvoj dítěte, zejména se soustřeďujeme na oblast psychomotoriky, řeči a učíme děti sebeobsluze, hygienickým návykům a sociálním kontaktům s ostatními dětmi.

Příprava na mateřinku

Programy pro děti připravuje týdně odborný tým pracovníků jeslí s ohledem na věk dítěte a jeho individualitu. Programy obsahují pracovní, hudební, výtvarnou a pohybovou činnost. Novinkou jsou bezplatné kroužky pro děti z jeslí, které jsme v minulém roce otevřeli a pro velký zájem rodičů rozšířili. V pondělí máme „dílničky,“ kde si děti procvičují jemnou motoriku, vyrábějí výrobky a odnášejí si je domů, ve středu probíhají „tanečky“, zde si děti rozvíjejí pohybovou aktivitu a naučí se jednoduché taneční prvky a tanečky, kterými se pak mohou pochlubit v taneční skupině Hřebenka, ve čtvrtek je kroužek „divadlo“, kde děti nacvičují živé divadélko na motivy tradičních českých pohádek.

Všechny kroužky máme v současné době obsazené, děti jsou šikovné a nadšené a kurzy jsou volně přístupné rodičům i prarodičům. Praxe ukazuje, že předškolkové děti, které jsou zvyklé na denní režim v jeselském nebo v podobném zařízení, mají díky komunikaci v kolektivu a vzdělávacím programům zaměřeným na všestranný rozvoj dítěte vstup do mateřské školy příznivější, bez traumat z odloučení od rodičů a zapojení se do dětského kolektivu. Vzhledem k tomu, že se blíží zápisy do mateřských škol, i my zahajujeme od měsíce března zápisy do jeslí Na Hřebenkách 3. Pokud uvažujete o zápisu vašeho dítěte, můžete se přijít podívat a projednat s vedoucí jeslí Romanou Simičovou veškeré vaše dotazy nebo ji kontaktujte na tel. 774 246 007, 775 788 005, 257 221 454 či e-mailem simicova@csop5.cz.

 

Helena Volechová,

ředitelka CSOP Praha 5

Více na www.csop5.cz.