Přehled bohoslužeb o Velikonocích 2018

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kostel sv. Václava Praha – Smíchov

25. března Květná neděle
Mše sv. v 8.00, 9.30 a 18.00 – žehnání ratolestí na začátku každé mše svaté

29. března Zelený čtvrtek
7.30 – modlitba se čtením + ranní chvály

15.00 – mše sv. na Palatě v Ústavu pro slabozraké
17.30 – mše sv. na památku poslední večeře Páně. Po mši sv. večerní adorace v „Getsemanské zahradě“ do 20 hodin

30. března Velký pátek
7.30 – modlitba se čtením + ranní chvály
9.30 – křížová cesta pro děti (sraz před kostelem)
15.00 – křížová cesta v kostele
17.30 – velkopáteční obřady – památka umučení Páně

31. března Bílá sobota
7.30 – modlitba se čtením + ranní chvály

15.00 – velikonoční katecheze pro děti
20.00 – velikonoční vigilie

1. dubna Velikonoční neděle
– slavnost zmrtvýchvstání Páně
Mše sv. v 8.00, 9.30 a 18.00

2. dubna Velikonoční pondělí
Mše sv. v 8.00, 9.30 a 18.00

 

Kostel sv. Gabriela Praha – Smíchov

25. března Květná neděle
Mše sv. v 11.15 – žehnání ratolestí na začátku každé mše svaté

1. dubna Velikonoční neděle
– slavnost zmrtvýchvstání Páně
Mše sv. v 11.15