DOKLADY: Prostory pro vydávání dokladů se rozšířily

Pasy

MČ Praha 5 rozšířila pracoviště oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel. Vedení MČ tím reaguje na změny legislativy a vychází vstříc občanům, kteří si pro vyřízení občanského průkazu nebo pasu vyberou úřad pátého městského obvodu.

„Více než před rokem byla zrušena místní příslušnost pro podání žádosti o cestování pas. Změna přivedla na náš úřad mnohonásobně více klientů. Jestliže v roce 2015 bylo podáno 7 748 žádostí o pas, v roce 2017 to bylo již 9 410, což je skokový nárůst agendy téměř o 20 procent,“ připomíná radní Jan Trojánek (ANO) a dodává: „V letošním roce další novely zákonů umožňují mj. vyhotovení cestovního pasu i občanského průkazu do 24 hodin pracovního dne, a to s účinností od 1. července 2018. I proto se dá se očekávat ještě větší nápor zájemců o doklady než dosud.“

Radnice si je vědoma faktu, že křižovatka Anděl patří mezi nejfrekventovanější místa v Praze. Úřad MČ Prahy 5 je tak ideální místo, které si lidé z různých částí Prahy volí pro podání žádosti o doklady. Větší a patřičně vybavené prostory již zmíněného pracoviště zvýší komfort i rychlost vybavování žádostí. „Chceme všem lidem zpříjemnit čas strávený na našem úřadě a zároveň zkrátit dobu nutnou pro vyřizování dokladů,“ říká Trojánek.

 Novinka – doklady zhotovené do 24 hodin

Novelizované zákony přinášejí zajímavé novinky pro možnost získání dokladů „na poslední chvíli“. Zcela nově se od 1. července 2018 zavádí jejich „super rychlé“ vydání, a to ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne. U dosud fungujícího tzv. expresního vydávání dokladů se doba vyhotovení zkracuje z nynějším šesti na pět pracovních dní. V této souvislosti je nutné vědět, že „zrychlené“ žádosti o doklady bude možné podávat buď na úřadě, nebo na Ministerstvu vnitra ČR (MV ČR), ale převzetí hotových dokladů bude možné výhradně na konkrétním pracovišti MV ČR. A je dobré mít na paměti i to, že si za urychlené vydání dokladů lidé budou muset připlatit (viz tabulky níže). „Náš úřad je připraven vyjít lidem maximálně vstříc. Přesto bych rád apeloval na všechny, aby si včas zkontrolovali platnost svých dokumentů a vše řešili v klidu a v dostatečném předstihu. Je lepší sledovat nabídky last minute jen u destinací dovolených a ne u možností pro vyhotovení dokladů,“ připomíná Jan Trojánek.

Záměr rozšíření oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel schválilo vedení MČ Praha 5 v průběhu druhé poloviny loňského roku. „Zmodernizované a rozšířené oddělení řádně funguje od pondělí 12. března, první fáze rekonstrukce je dokončena,“ uvedl radní pro oblast majetku a investic Martin Damašek (TOP 09). „V první polovině letošního roku ještě počítáme s přestavbou přízemí radniční budovy ve Štefánikově ulici tak, aby v něm pro občany vznikla důstojná moderní zóna, přívětivá čekárna,“ dodává Martin Damašek.

  Správní poplatky cestovních pasů od 1. 7. 2018

 

Vydání cestovního dokladu Cena Platnost
pro občana staršího 15 let ve lhůtě do 30 dní 600 Kč 10 let
pro občana mladšího 15 let ve lhůtě do 30 dní 100 Kč   5 let
pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě 5 dní 3 000 Kč 10 let
pro občana mladšího 15 let ve zkrácené lhůtě 5  dní 1 000 Kč   5 let
pro občana staršího 15 let ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne 6 000 Kč 10 let
pro občana mladšího 15 let ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne 2 000 Kč   5 let

 

Správní poplatky občanských průkazů od 1. 7. 2018*

 

Vydání občanského průkazu Cena Platnost
pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě 5 dní 500 Kč 10 let
pro občana mladšího 15 let ve zkrácené lhůtě 5  dní 300 Kč   5 let
pro občana staršího 15 let ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne 1 000 Kč 10 let
pro občana mladšího 15 let ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne 500 Kč   5 let

* se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

Vedoucí oddělení obyvatel Antonín Kufa (vlevo) seznamuje radního Jana Trojánka s technickým vybavením pracoviště.