Nová plavební komora: Radnici vadí nejen vyšší emise

Plavební komora vizualizace

Plánovaná výstavba další plavební komory u Dětského ostrova vyvolává emoce. Vedení radnice Prahy 5 ji z několika důvodů odmítá.

Záměr investora může znít celkem bohulibě – odlehčit stávající plavební komoře na Smíchově, k jejímuž přetížení dochází hlavně v letní turistické sezoně. Současné zařízení překonává dva výškové stupně a propojuje zdrž Šítkovského jezu rovnou se zdrží Helmovského jezu. Mezilehlá zdrž  Staroměstského jezu je nyní přístupná pouze seshora přes stávající komoru Praha-Mánes.

Chystané nové plavební zařízení je navrženo v přímé návaznosti na nábřežní zeď Dětského ostrova. Dolní rejda plavební komory má být plynule napojena dělicí zdí na stávající dolní plavební kanál smíchovské komory. Nová komora má propojit zdrže Staroměstského a Helmovského jezu a spolu s Mánesem vytvořit paralelní cestu k plavbě smíchovskou komorou.

Parametry vodní cesty budou odpovídat užitným rozměrům stávající komory u Mánesa, tj. 55 krát 11 metrů, a plánované zařízení bude určeno především pro rekreační vyhlídkovou plavbu turistických lodí a také pro malá plavidla.

Jako tisíc autobusů

Radnice Prahy 5 si ale nechala zpracovat měření emisí lodních motorů v prostoru smíchovské komory. Provedli ho odborníci z Centra udržitelné mobility FS ČVUT a Ústavu chemických procesů AV ČVUT a výsledky jsou alarmující. „Stav lodních motorů není na rozdíl od aut kontrolován žádnou legislativou a ukázalo se, že například jedna stará loď vypouští emise jako tisíc nových autobusů dohromady. Pátá městská část obnovuje hřiště na Dětském ostrově a to pak bude přímo sevřeno dvěma silnými zdroji znečistění,“ upozornil radní Tomáš Homola (DJK).

Měření dokázalo, že spalovací motory používané v plavidlech (jeden nebo více hnacích motorů, jeden nebo více pomocných agregátů například pro výrobu elektrické energie) jsou podstatným zdrojem výfukových emisí částic a oxidů dusíku podél plavebních cest.

„U lodí je průměrné stáří motorů vyšší, technický stav horší a emise nejsou předmětem pravidelných kontrol. Z těchto důvodů emise částic oproti silničním vozidlům je v přepočtu na kilogram paliva výrazně vyšší. Nízké zatížení motorů v oblasti plavební komory vede k vyšším měrným emisím zejména semivolatilní složky částic, která je spojena s většinou toxických efektů částic z naftových motorů na lidský organismus,“ říká zpráva odborníků.

Měření koncentrací částic a oxidů dusíku v oblasti plavební komory poukázala na to, že mezi motory jsou podstatné rozdíly co do stáří i technického stavu.

Narušení krásy Vltavy

Radnice Prahy 5 se domnívá, že proces EIA se problémem emisí dostatečně odborně nezabýval. Do územního řízení městská část podala námitky. Jednak nechce rozšiřovat turistickou plavbu po řece a počet lodí v situaci, kdy nelze regulovat množství škodlivin produkovaných lodní dopravou.

Druhá námitka je urbanistická ve vztahu k veřejnému prostoru řeky.

„Střední klidná hladina mezi Šítkovským a Staroměstským jezem dnes představuje unikátní rekreační prostor v nejkrásnějším místě řeky mezi Petřínem a Národním divadlem, který je volnočasově využíván pro pramice a šlapadla. Jakmile přes něj začnou šikmo přejíždět velké turistické lodě, bude prostředí nenávratně zničeno,“ míní předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5 Zuzana Hamanová (DJK).

Podle vedení Prahy 5 další plavební komora není nutná. Vývoj turistické dopravy na řece by měl směřovat spíše ke kvalitě použitých plavidel než k jejich kvantitě, k používání hybridních motorů a elektromotorů. „Rovněž se domníváme, že výstavba nové plavební komory je v rozporu s platným územním plánem hlavního města, když v územním plánu není nijak vyznačena příslušnou funkční plochou DP – přístavy a přístaviště, plavební komory,“ uvedl starosta Prahy 5 Pavel Richter (TOP 09).

Jak dál s lodní dopravou?

V současné chvíli probíhá územní řízení a pátá městská část usiluje o to, aby byl záměr v nynější podobě zamítnut. Radnice se snaží otevřít širší celospolečenskou diskusi o lodní dopravě v Praze. O vzniku legislativních pravidel hlídajících emise i o podobě a provozu lodí. Prostor řeky je jedním z nejdůležitějších veřejných prostorů města a je nutno též připomenout, že se pohybujeme v památkové rezervaci UNESCO. Česká metropole by si měla prostoru řeky vážit a věnovat mu pozornost a péči, jakou si zaslouží.

Takto by měla vypadat nová plavební komora (od dětského ostrova vlevo).