Zástupci radnice ocenili učitele

Du 6

Ředitelé základních a mateřských škol se společně s dalšími pedagogy z Prahy 5 sešli v reprezentačních prostorách Obecního domu se starostou městské části Praha 5 Ing. Pavlem Richterem a zástupcem starosty pro oblast školství Mgr. Vítem Šollem.

Jako ocenění městská část Praha 5 připravila ke Dni učitelů prohlídku s výkladem a občerstvení v historické cukrárně Obecního domu. Na základě návrhů ředitelů škol byly oceněny Marie Krhounová z Mateřské školy Trojdílná a Miroslava Hrnčířová a Libuše Jenikovská z Mateřské školy Podbělohorská za dlouhodobé nadstandardní aktivity v rámci školy. Starosta Ing. Pavel Richter jim poděkoval a předal květiny.

V projevu k pedagogům zástupce starosty Mgr. Vít Šolle řekl: „Městská část Praha 5 Vám dnes děkuje. Nesete největší odpovědnost za kvalitní fungování námi zřizovaných mateřských a základních škol. Přejeme Vám hodně úspěchů, elánu a odvahy ve Vašem významném poslání. Chceme a budeme Vás podporovat.“ Svůj projev zakončil citátem Jana Amose Komenského „Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané“.

Níže si můžete přečíst projev zástupce starosty Víta Šolleho:

 

Vážení učitelé,

sešli jsme se u příležitosti Dne učitelů v reprezentativních prostorách Obecního domu. V domě, vyzdobeném významnými českými umělci, v domě, který je úzce svázán s klíčovými historickými událostmi národního obrození a naší státnosti. V roce, kdy vzpomínáme řady kulatých výročí a především 100 let vzniku samostatného československého státu.

  • Tříkrálová deklarace ze dne 6. ledna 1918 přijatá v Grégrově sále
  • Přísaha národů, přednesená Aloisem Jiráskem dne 13. dubna 1918 ve Smetanově síni
  • Byl zde založen a pracoval zde Národní výbor, který tu v říjnu 1918 přijal kapitulaci rakouské vojenské moci
  • Zde se také uskutečnila 3 z devíti jednání mezi Občanským fórem (vedl Václav Havel) a komunistickou mocí (vedl Ladislav Adamec) v roce 1989

Nelekejte se, nechceme dnes zakládat stát ani měnit společenský systém, chceme v krásném a působivém prostředí ocenit práci Vás učitelů ve školách, které městská část Praha 5 zřizuje. Vás všech, samozřejmě i těch zde ne přítomných, které vy dnes zastupujete. Chceme ocenit Vaši každodenní pedagogickou práci, během které předáváte našim dětem znalosti, dovednosti, zkušenosti, vedete je k poznání svého povolání a učíte je radovat se z úspěchů i přijímat těžkosti a nezdary.

U příležitosti 10. výročí vzniku Československa 27.10. 1918 přednesl na Hradě prezident T.G. Masaryk ke školní mládeži proslov, ze kterého mi dovolte citovati:

„Přemýšlejte, když dorůstáte, o tom, co chcete býti. Ať budete dělníkem, ať rolníkem, ať řemeslníkem, ať učitelem, ať technikem, ať umělcem nebo spisovatelem, zkrátka – ať budete čímkoliv, vždycky buďte pilnými a poctivými pracovníky. Všichni jsme povoláni k práci, každý na svém místě a podle svých vloh. Společnost musí mít pracovníky rozmanité, práce musí být účelně rozdělená a uspořádaná, ale všichni, kdo poctivě pracujeme, jsme si v práci rovni – dobrý dělník není méně hodný než dobrý prezident. Slyšeli jste jistě o neštěstí na Poříčí. Tam nebylo poctivé práce, ať už je vinen ten neb onen. Poctivá práce živí lidi, poctivou prací živíme se jeden každý a živíme své bližní. Když svého bližního máme milovat, jak se nám to správně přikazuje od dětství, tož jej musíme milovat prací, ne holými slovy. Život bez obětí není životem pěkným.“

Ta slova, nezdá se Vám, jdou „proti srsti“ dnešnímu pojetí. Čest každé práci, práce účelně rozdělená, práce, které smysl není pouze „sebeobohacení“ či seberealizace, ale projev lásky k bližnímu, obětavá práce.

Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé,

MČ Praha 5, Vám dnes děkuje. Nesete největší odpovědnost za kvalitní fungování námi zřizovaných mateřských a základních škol.  Přejeme Vám hodně úspěchů, elánu a odvahy ve Vašem významném poslání. Chceme a budeme Vás podporovat.

Začali jsme minulostí, myslíme ale na budoucnost.

Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané. — Jan Amos Komenský

Děkuji za pozornost