MŠ Tyršova navléká korálky eko principů

Tyršova mateřská škola je zapojena od roku 2015 do mezinárodně uznávaného programu  Ekoškola, který probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva životního prostředí. Program v České republice koordinuje Tereza, vzdělávací centrum, z. ú.

Ekoškolka Tyršova má již graficky zpracovaný ekokodex. V této formě bude viset na nástěnce, aby se z něj mohli inspirovat i rodiče a ostatní návštěvníci MŠ. Děti budou mít ve třídách korálky s obrázky pravidel navlečené na provázku, a jak se bude časem ekokodex doplňovat o další pravidla, budou se navlékat nové a nové korálky. Nakonec z toho bude náhrdelník principů, které by třeba děti mohli podvědomě automaticky dodržovat po celý život.

V rámci programu se děti spolu s učiteli, zaměstnanci mateřské školy a rodiči snaží přijít na silné a slabé stránky školy v oblasti vlivu na životní prostředí, problémy se snaží vyřešit a celý proces zlepšení vyhodnocují. Tím si uvědomují, že péče o životní prostředí hraje v lidském životě důležitou roli a že možná právě jejich ekologicky šetrné chování inspiruje ostatní členy rodiny a širokou veřejnost ke zlepšení vlastních návyků.

za ekotým MŠ Tyršova

Emilie Pilátová