Rekonstrukce ZŠ Weberova finišuje

Weber 6

V Mateřské a Základní škole Weberova 1090/1 v Praze 5 Košířích pokračuje rekonstrukce fasád pavilonu E. Předmětem akce je výměna původní zavěšené fasády z Boletického panelu, obsahujícího azbestové desky a to novou zavěšenou fasádou, navazující na již uskutečněné  realizace ostatních pavilonů, které proběhly v letech 2007-2010 a které projektovala architektonická kancelář HUCL & HAVLIS.

Současně jsou v rámci akce vyměněny okna a dveře ve fasádě, provedeny stavební úpravy vestibulu u vstupu do plaveckého bazénu a podhledy na schodišti a chodbách před tělocvičnami. Taktéž z vnější strany pavilonu E je realizováno odkopání a zateplení objektu do hloubky cca 1m pod úrovní terénu. Uvedenou akci realizuje OMI na základě smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem, společností SAMSON PRAHA, spol.s r.o. Cena za dílo dle smlouvy činí 20 177 761,32 Kč vč. DPH.