Ladislav Hojný představí Phila Bosmanse

Hojny

Galerie Prádelna na duben nabídne velmi zajímavou výstavu „Nebe musí začít na zemi“, v níž komunikuje malíř a grafik Ladislav Hojný s vybranými myšlenkami Phila Bosmanse z jeho bestselleru „Nezapomeň na radost“.

Komunikace je textová a hlavně obrazová. Jak tvrdí sám autor, důležité jsou myšlenky Bosmansovy, zvětšené písmo v úvodu každého panelu. Jeho vlastní texty tužkou na žluté A4, reakce na slova Bosmanse, prý ani číst nemusíte, ale pochopitelně můžete. O svém „společenství“ s Bosmansem Hojný říká: „Phil byl jedním z prvních, kdo začal moje já obracet a kormidlovat do onoho lepšího bytí, kdy já ztrácí tak pronikavou chtivost uplatnění. Měl jsem takřka ,rozkaz‘ od vedení redakce, abych ze své dovolené přivezl dvoustranu, kaleidoskop z Dobrše, poutního místa v Předšumaví. Pronajal jsem si jakýsi vejminek v Malenicích, kde je pochován architekt Josef Zítek (fakt příbuzný). Nebyl jsem v obci poprvé, v dobách ‚ahojových‘ jsme tady prožili krásné dovolené s dětmi. Tentokrát bylo již září, a navíc studené a deštivé, nosil jsem pláštěnku jako ochranu proti chladu. Večery ve vejminku byly na drkotání zubama, a abych se ‚zahřál‘, četl jsem tvou útlou knížečku a přemýšlel nad radami a ‚směrovkami‘ kudy a jak dál. Nasával jsem z ní jiný příklon k životu. Bohužel ani dnes nemiluji ‚lyd‘ tak, jaks to uměl ty, ale o to více miluju přírodu – neboli Boha ve věcech – jak říkal chudák G. Bruno, upálený. Teď se mi zdá, že přišel na svět samotný Pámbů v rouše Františkově, aby nejen vylepšil svou církev a vyvedl ji z ghetta, ale aby ukázal světu, kudy vede cesta dál…“

Ladislav Hojný vystudoval v letech 1963–1969 užitou a propagační grafiku na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V letech 1969–1989 působil jako grafik v redakci časopisu Ahoj na sobotu, poté pracoval v různých periodikách a od roku 1993 do roku 2004 byl grafikem v redakci časopisu Ministerstva vnitra ČR Veřejná správa a současně kreslil drobné satirické kresby pro českou mutaci pánského časopisu Playboy. Získal zvláštní cenu v soutěži ČSN za grafickou úpravu časopisů, byl odměněn za ilustrace, za grafické listy (k 100. výročí ND), publikován v knížce Současná česká typografie. Od roku 2003 kreslí a píše Výlety do malých a nejmenších obcí Středočeského kraje, jimiž dokumentuje mizející venkov.

„Výstava svérázného malíře, grafika a ilustrátora Ladislava Hojného je inspirativním počinem nejen z hlediska výtvarného, nýbrž také díky samotnému tématu, které je dnes aktuální snad více nežli jindy. Z četby Phila Bosmanse si vybavuji především pasáže vystihující tu nejzásadnější podstatu lidské existence – hovoří se o kvalitě potravy, životního prostředí a zboží všeho druhu, ve skutečnosti však jde v tomto životě o kvalitu člověka. Jejím měřítkem je kultura srdce – nic jiného. Člověk zůstane sám a opuštěný, nenajde-li nikde lásku a lidskou srdečnost. Proto potřebujeme víc než kdy jindy obrat, novou kulturu, kulturu srdce – tyto Bosmansovy myšlenky mne oslovují jako člověka i jako zastupitele pro sociální oblast, které se významně dotýkají,“ přemýšlí radní Petr Lachnit (ANO), který nad výstavou převzal záštitu.

Vernisáž za účasti autora, který nejen připraví nápadité a chutné občerstvení, ale bude také bavit hosty vyprávěním o své tvorbě, se koná ve středu 4. dubna od 17 hodin.