Slavnostní odhalení pamětní desky barona Františku Ringhofferovi II.

IMG_0028

V pátek 27. dubna 2018 se konalo před hlavní budovou bývalé továrny na železniční vagóny slavnostní odhalení pamětní desky, autora Jakuba Grece, bývalému starostovy Smíchova v letech 1861-1865 a poslanci Českého zemského sněmu baronu Františku Ringhofferovi II.

Starosta Městské části Praha 5 Ing. Pavel Richter a zástupce starosty Bc. Lukáš Herold ve svých proslovech vyzvedli zásluhy Františka Ringhoffera II. pro oblast tehdejšího Smíchova ale i pro celou monarchii. Založil jako první nemocenskou pokladnu a poskytl svým zaměstnancům možnost penzijního fondu. Jeho továrna na vagóny na Smíchově byla největší v monarchii ale i v celé tehdejší Evropě.