Slavnostní vyhodnocení vědomostních soutěží a olympiád

DDM 5

V zasedací místnosti Zastupitelstva Městské části Praha 5, v budově úřadu, se ve čtvrtek 26. dubna konalo slavnostní vyhodnocení vědomostních soutěží a olympiád z anglického, českého a německého jazyka, dále z biologie, dějepisu, fyziky, chemie, matematiky, programování, zeměpisu a soutěže „IT-gram“.

Soutěže, vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro základní a střední školy obvodu Prahy 5, Prahy 13 a Prahy 16, pořádal Dům dětí a mládeže Praha 5. První tři nejlepší, v každé soutěži a kategorii, byly oceněny diplomem a věcnou cenou. Slavnostní odpoledne zahájil spolu s ředitelem Domu dětí a mládeže Mgr. Jiřím Dolejšem místostarosta Městské části Praha 5 Mgr. Vít Šolle, který výhercům předal diplomy a pogratuloval jim. Ve svém úvodním proslovu citoval Johanna Ignaze von Felbigera, pedagoga a opata, který navrhoval a prováděl první školské reformy v Habsburské monarchii za vlády Marie Terezie: (…) Odměny se pak dostane především takovému žáku, který se svým přirozeným nadáním spojuje mnoho pilného cvičení, čímž předběhne všechny své spolužáky (…).