Přijďte na Den zdraví

Úřad MČ Praha 5 a Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem v Praze vás 16. května od 13 do 17 hodin zve na již 18. ročník zdravotně vzdělávací akce Den zdraví. Akci zaštítili starosta Pavel Richter (TOP 09) a radní pro sociální oblast Petr Lachnit (ANO).

Den zdraví je financován z poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na projekt v oblasti místní Agendy 21, kterou zaštítil Radek Lacko, radní pro oblast zdravotnictví a bydlení. Letos bude akce uspořádána v prostorách před kostelem sv. Václava naproti radnici ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13, 15.

K dispozici bude veřejnosti patnáct stanovišť s touto nabídkou:

 • stanovení hladiny celkového cholesterolu v krvi
 • měření krevního tlaku
 • stanovení indexu přiměřené tělesné hmotnosti (BMI index)
 • měření svalové síly
 • měření skrytého tuku
 • individuální poradenství
 • odborné poradenství ve výživě
 • měření vitální kapacity plic
 • spirometrie
 • měření CO ve vydechovaném vzduchu (pro kuřáky)
 • inspirace pro zdravý jídelníček – pyramida zdravé výživy, poradenství odvykání kouření, úrazová problematika, prevence alergií, prevence karcinomu prsu, podpora pohybové aktivity, informační a vzdělávací zdravotně výchovné materiály.

Den zdraví propaguje zdravý životní styl a napomáhá ke zvýšení informovanosti veřejnosti o prevenci kardiovaskulárních a nádorových onemocnění.