Praha 5 cílí na zdraví občanů. Další ročník Dne zdraví přilákal téměř dvě stovky zájemců!

IMG_0352

Úřad MČ Praha 5 a Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem v Praze připravili pro občany Prahy 5 ve středu 16. května od 13 do 17 hodin již 18. ročník zdravotně vzdělávací akce Den zdraví. Akci zaštítili starosta Pavel Richter (TOP 09) a radní pro sociální oblast Petr Lachnit (ANO).

Den zdraví je financován z poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na projekt v oblasti místní Agendy 21, kterou zaštítil Radek Lacko, radní pro oblast zdravotnictví a bydlení. Letos byla akce uspořádána před kostelem sv. Václava naproti radnici ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13, 15.

Na celkem patnácti stanovištích jste si zdarma mohli nechat vyšetřit:

 • stanovení hladiny celkového cholesterolu v krvi
 • měření krevního tlaku
 • stanovení indexu přiměřené tělesné hmotnosti (BMI index)
 • měření svalové síly
 • měření skrytého tuku
 • individuální poradenství
 • odborné poradenství ve výživě
 • měření vitální kapacity plic
 • spirometrie
 • měření CO ve vydechovaném vzduchu (pro kuřáky)
 • inspirace pro zdravý jídelníček – pyramida zdravé výživy, poradenství odvykání kouření, úrazová problematika, prevence alergií, prevence karcinomu prsu, podpora pohybové aktivity, informační a vzdělávací zdravotně výchovné materiály.