Jubilejní NOC KOSTELŮ (nejen) na Praze 5

NK 2

V pátek 25. května se uskutečnila jubilejní 10. Noc kostelů, do které se letos zapojilo 1508 kostelů a modliteben. O programy byl ze strany veřejnosti na Praze 5 mimořádný zájem.

Návštěvníci obdivovali duchovní i umělecké klenoty křesťanské víry. V Římskokatolické farnosti kostela sv. Václava v Praze na Smíchově se nejprve konala mše svatá, kterou celebroval farář P. ThMgr. Jerzy Gapski po které následoval koncert žáků Základní umělecké školy, Štefánikova 18, orchestru MUSIC FACTORY SMÍCHOV pod vedením Vladimíra Sůvy na kterém zazněla díla G.Bizeta, J.S.Bacha, A.Corelliho, A Piazzolla, B.Brittena a D.Šostakoviče. Zpívala Markéta Polová a sólo na housle přednesla Veronika Mazná. Následovala komentovaná prohlídka kostela, duchovní rozhovory a Varhanní nocturno.