Služební cesta do Bratislavy – Petržalky

cof

Ve dnech 16. – 18. 5. 2018 se zástupci MČ Praha 5  zúčastnili služební cesty do našeho partnerského města Bratislava – Petržalka.

Služební cesta byla zaměřena na sociální oblast.

Delegace ve složení Bc. Martin Damašek M. A. – radní MČ Praha 5, Ing. Jarmila Svobodová – členka zastupitelstva, předsedkyně Komise sociální a zdravotní, Josef Endal – člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové a Mgr. Iva Pokorná – vedoucí odboru sociální problematiky a prevence kriminality, předseda Komise sociálně – právní ochrana dětí  v rámci nabitého programu mimo jiné navštívila dvě Střediska sociálních služeb v Mlynarovičově a Vavilovově ulici v Petržalce, kde je paní ředitelka provedla po všech prostorách. Praktickými příklady poukázala na způsob řešení problémů pro zdravotně či sociálně znevýhodněné obyvatele.

V Denním centru zástupce MČ Praha 5 přivítal seniorský pěvecký sbor Melodie.

Naši delegaci zaujalo vybavení center, stravovací a hygienické služby, lidský přístup ke klientům či venkovní prostředí s množstvím zeleně.

Dlouholetá spolupráce mezi oběma městskými částmi potvrdila, že vzájemné vyměňování  informací i zkušeností má smysl a bude i v letošním roce pokračovat reciproční návštěvou slovenské delegace a účastí slovenských dětí na letošním ročníku Mezinárodní žákovské konference.