Jaká je situace ohledně bytů pro sociální účely?

Řada občanů se v poslední době ptá, kolik bytů pro sociální účely radnice Prahy 5 vlastní a jaké jsou podmínky pro jejich získání. Městská část Praha 5 v současné době vlastní 938 bytů.

Z nich je 122 bytů využívaných pro sociální a seniorské bydlení, 47 bytů je v domě s pečovatelskou službou, deset bytových jednotek slouží pro tréninkové bydlení klientů Armády spásy a Naděje. Dalších deset bytů funguje jako služební byt pro preferované profese (nemocnice, školy, policie). Ke konci letošního dubna radnice evidovala skoro šedesát žadatelů o byt ze sociálních důvodů a 36 žádostí od seniorů starších 65 let.

Pronájem obecních bytů se řídí schváleným dokumentem ZMČ Praha 5 „ Zásady bytové politiky“ a přijatými pravidly rady, a to buď ze sociálních důvodů, nebo pro seniory nad 65 let. Žadatel musí podle těchto zásad splňovat některé podmínky, zejména trvalý pobyt na území MČ Praha 5 v délce pěti let, doložit odůvodnění žádosti, aktuální životní situaci, potvrzení o příjmech a tak dále. Nájemní smlouvy se uzavírají i prodlužují zpravidla na dobu dvou let. Volné byty se průběžně opravují a obsazují dle doporučení sociálně-zdravotní a bytové komise. Také se připravuje rekonstrukce a rozšíření o nový pavilon Raudnitzova domu v Hlubočepech a rekonstrukce Poštovky v Motole.