V letošním ročníku Participativního rozpočtu lidé podali skoro osmdesát návrhů

peníze

O letošní ročník Participativního rozpočtu je mezi občany Prahy 5 velký zájem. Ve stanovené lhůtě podali 77 návrhů na zkvalitnění veřejného prostoru. Ukázali tak, že jim podoba jejich okolí rozhodně není lhostejná.

Každý z návrhů má navíc kromě svého navrhovatele také pět podporovatelů, což znamená, že se do projektu zapojilo více než 450 občanů městské části. Radnice se nyní všemi návrhy pečlivě zabývá.Klíčové je především to, zda je daný návrh na vybraném pozemku realizovatelný, zda mu v cestě nestojí například nevhodné zasíťování, plánovaná výstavba či jiná překážka. Návrhy, jejichž realizace je možná, postoupí do veřejného hlasování, v němž se opět dostane ke slovu veřejnost.

Posunuté hlasování

Vzhledem k obrovskému množství podaných návrhů bude oproti původnímu předpokladu hlasování o projektech spuštěno až v průběhu letošního září, a to prostřednictvím internetu. Podmínkou pro možnost hlasovat je zadání telefonního čísla. Na jedno telefonní číslo se lze vyjádřit jen jednou. Při hlasování jsou k dispozici kladné, ale i záporné hlasy – pro případ, že daný návrh někdo ve svém okolí nechce. Aby občan mohl záporného hlasu využít, musí vždy nejdříve rozdělit hlasy kladné.

Realizace

V letošním ročníku je na uskutečnění návrhů vyčleněno deset milionů korun. Po ukončení hlasování budou všechny návrhy seřazeny podle počtu získaných hlasů (kladných minus záporných) a realizovány budou všechny ty, které se do stanovené částky „vejdou“. Pokud by například finanční náročnost každého z návrhů byla jeden milion korun, realizována by byla první desítka návrhů. Jedinou výjimku tvoří návrhy, které ve veřejném hlasování získají více než 30 procent záporných hlasů – tedy například 100 kladných hlasů, ale zároveň 40 záporných hlasů. V takové situaci totiž pravidla Participativního rozpočtu stanovují, že k realizaci návrhu nedojde. Důvodem je snaha o dosažení větší společenské shody a nalezení takových návrhů, které občané ve svém okolí nejvíce chtějí.

 

Více informací najdete na: Participativnírozpočet.praha5.cz.