Prezentace celoevropského projektu EMIN na Smíchově

Am 3

Projekt EMIN (European Minimum Income Network) je celoevropská síť sdružující národní sítě, požadující zakotvení minimálního příjmu do legislativy a politiky evropských zemí a usilující o to, aby tento požadavek byl veřejností vnímán jako důležitý. Spoluzakladatelem a iniciátorem této sítě je Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Jednou z forem propagace jsou propagační autobusy EMIN BUS TOUR, které projíždějí Českou republikou a informují instituce a občany. Cílem akce je přijetí problematiky sociálního vyloučení veřejností a veřejnou správou a má snahu odstraňovat společenské a politické bariéry vůči osobám ohroženým sociálním vyloučením.

V úterý 19. června odpoledne autobus parkoval před kostelem sv. Václava na Smíchově spolu s informačním stánkem a hudebním doprovodem informoval občany.

Nad akcí převzala záštitu ombudsmanka Městské části Praha 5 PhDr. Marie Ulrichová – Hakenová.