Sportovní areál základní školy Weberova září novotou

IMG_0039

V Základní škole a Mateřské škole Weberova 1090/1 v Praze 5 Košířích byla v rámci rekonstrukce fasád, zateplení pavilonu E, obsahující zejména rekonstrukci obvodového pláště objektu, výměny oken, opravy a nástřik soklů a vnitřních úprav tělocvičny, dokončena rekonstrukce vrátnice bazénového provozu.

Rekonstrukce navazovala na realizaci ostatních pavilónů objektu, které proběhly v letech 2007-2010. Projekt zpracoval Ing. arch. Radim Hucl (RH-Architekti). Stavební práce realizovala společnost SAMSON PRAHA, spol. s.r.o. v období 09/2017 – 06/2018. Celkové investiční náklady činily 25.903.400 Kč vč. DPH a to včetně zajištění inženýrské činnosti v průběhu stavby.

Na uvedenou akci byl poskytnut městské částí Praha 5 příspěvek ve výši 10 mil. Kč z rozpočtu MHMP. Všechny práce byly provedeny ve vzorné kvalitě a k plné spokojenosti zástupců městské části Praha 5 a uživatele ZŠ a MŠ Weberova, včetně vypořádání se s náročnými podmínkami, kdy akce probíhaly ve školním roce, kdy časový harmonogram prováděných prací plně respektoval provozní požadavky školy.

Dne 20. června 2018 byla slavnostně přestřižena páska k bazénovému provozu. Pásku přestřihl starosta městské části Praha 5 Ing. Pavel Richter, zástupce starosty Mgr. Vít Šolle, radní Bc. Martin Damašek a ředitel školy Mgr. Karel Čermák.