Pražské Jezulátko – Kostel nabízí žákům nové programy

IMG_7916 1

Začátek školního roku nemusí znamenat jen návrat do lavic, ale také nové příležitosti z nich na chvíli vyběhnout a zažít společně se spolužáky něco neobyčejného. Děti z pražských základních škol se již těší na programy v kostele Pražského Jezulátka.

ZŠ Barrandov – Chaplinovo náměstí, Podbělohorská, Barrandov II, Weberova, Parentes a prof. O. Chlupa z Prahy 5 je vyzkoušely už minulý školní rok a některé třídy se hned přihlásily na ten nadcházející. Letos budou v projektu Stopy například pátrat po náhrobku kameníka pohřbeného v kryptě kostela nebo přemýšlet, jak by vypadal jejich život bez elektřiny.

Školy mohou do kostela Pražského Jezulátka v současné době přijít na čtyři různé typy programů. Ty jsou koncipované tak, aby na sebe navazovaly, a jedna třída může přijít i vícekrát. „Zájem žáků a učitelů vracet se na naše programy je pro nás tou nejlepší zpětnou vazbou. Dává nám možnost pracovat s dětmi dlouhodobě. Navazujeme na to, s čím se žáci už seznámili, a otevíráme další důležitá témata, se kterými se děti v dnešním světě setkávají,“ říká koordinátorka projektu Hana Říhová.

Program „Za tajemstvím klášterní krypty aneb Od začátku do konce“ se zase zabývá tématem běhu lidského života od narození do smrti. V atmosféře běžně nepřístupné krypty pod kostelem při něm děti přemýšlí, co by chtěly po sobě tady na světě zanechat. Kdo chce, může se o to podělit s ostatními. Za svitu svíček zazní návrhy projektů „malých architektů a filmařů“ i slova o tom, jak je důležité rozvíjet vztahy v rodině a s lidmi kolem sebe.

I nadále pokračují úvodní programy, při kterých děti v kostele hledají stopy lidí minulosti i současnosti. S respektem k vyznání všech žáků se prostřednictvím mnoha aktivit seznamují se známým pražským kostelem a s křesťanstvím.

Zúčastnit se mohou třídy z prvního stupně, tým lektorů pracuje na rozšíření nabídky i pro další věkové kategorie. Projekt Stopy je financován z  OP Praha – Pól růstu, díky čemuž jsou programy pro pražské školy zdarma. Do projektu je stále možné se zapojit, více informací najdete na www.pragjesu.cz/stopy

.