Slavnostní otevření parku Botanica

Otevření parku Botanica

Jde o krásný veřejný park s dětským hřištěm uvnitř, který firma vybudovala a předala ho do správy MČ Praha 5.

Obyvatelé Prahy 5 v něm najdou příjemné posezení mezi domy. Dětské hřiště je oploceno, vybaveno lavičkami, pítkem a různorodými herními prvky. Jsou zde i zajímavé neherní prvky, jako například tzv. hmyzí domeček  (V současné době je jejich budování „populární“, ale je i ekologicky cenné – v zahradách představují nejen okrasný prvek, ale navíc jsou praktické a užitečné, neboť přilákají do zahrady hmyz, který se postará o opylování . Navíc pomáhá v boji se škůdci a vše ekologicky. Tímto prvkem se pomáhá i okolní přírodě. Všech druhů včel i hmyzu totiž kvůli likvidaci jejich přirozeného prostředí v posledních desetiletích rapidně ubývá. Právě v tom má budování hmyzích útulků přeci jen opodstatnění i v dlouhodobějším horizontu a nejde jen o módní výstřelek…)

 V  parku Botanica MČ Praha 5 dočasně žádá občany, aby využívali výhradně zpevněné cestičky – kvůli dobrému uchycení vyseté trávy.