Buďánka: Plán obnovy pokračuje

stolin

Budoucnost patří těm, kdo věří svým krásným snům. Věta od Eleanor Rooseveltové provází naše úsilí od začátku, říká Veronika Palečková (malířka a grafička) ze spolku Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí.

Buďánka jsou bývalá dělnická osada ležící na Smíchově v části přiléhající ke Košířům, v okolí ulice U Zámečnice – v oblasti mezi usedlostí Kavalírka a přírodní památkou Skalka. Na místě vinice ji mezi lety 1800–1840 postavili pravděpodobně dělníci z blízkého pískovcového lomu. Buďánka jsou vesnickou památkovou zónou. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let tam bydlel evangelický farář Svatopluk Karásek, v jeho domě zkoušela skupina The Plastic People of the Universe a scházeli se tady disidenti. V domku bydlel i básník Ivan Magor Jirous.

V osmdesátých letech 20. století byly téměř všechny domy od majitelů vykoupeny a na jejich místě měl být podle územního rozhodnutí z roku 1988 postaven mnohapatrový panelový dům se 144 byty pro ministerstvo vnitra. Naštěstí v roce 1991 magistrát prohlásil území o rozloze 1,5 hektaru vesnickou památkovou zónou.

První vlaštovkou byl koloniál

je nositelem aktivit souvisejících s pokračováním projektu záchrany a revitalizace památkové zóny Buďánka. Do práce této organizace je radnice Prahy 5 zapojena prostřednictvím svých zástupců ve správní radě (radní Tomáš Homola) a v dozorčí radě (starosta Pavel Richter).

„Naše úsilí vzniklo jako reakce na nevhodné a lživě zkreslené projekty jedné developerské firmy a jejich snahu o protizákonnou zástavbu památkové zóny. Nic jiného nám prostě nezbylo. Za podobnou aktivitu oživení předměstí Liverpoolu dostala parta výtvarníků Assemble v roce 2015 v Anglii prestižní Turnerovu cenu. A tak teď vytváříme ve spolupráci s Prahou 5 a na základě konzultací s Ministerstvem kultury, památkáři a IPR komunitní veřejný prostor, kombinující kulturní, společenské a vzdělávací aktivity s ekologickým přístupem a bydlením. Projekt plánuje začlenit do svých aktivit různé sociální i věkové skupiny,“ uvedla Veronika Palečková, která je dnes ředitelkou Buďánka z.ú.

Tým architektonických es

Projekt se průběžně vyvíjí a krystalizuje, hledají se nejvhodnější cesty. K tomu přispívá spolupráce s odborníky různých specializací a také se švýcarskými experty, kteří do procesu vstoupili prostřednictvím Fondu partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce. Ti do projektu přinesli ověřené postupy, mnohé podněty a zkušenosti z prostředí stabilní švýcarské demokracie.

Restaurátor, ekonom, historici, památkáři, urbanisté, sociolog, ředitelky dvou významných nadací, programoví manažeři společně se zástupci místní samosprávy i neziskového sektoru přemýšlejí nad řešením a podílejí se na vývoji projektu. Pro vytvoření takzvaného masterplanu neboli plánu obnovy celé zóny vypsal zapsaný ústav Buďánka architektonický workshop. Proběhlo několik pracovních setkání architektonických ateliérů nad shromážděnými daty, rešeršemi, plány i podněty z participace. Potkali se A69 Architekti, Petr Stolín Architekt, Lennox Architekti, Bod Architekti, Molo Architekti, KoOA, She Architect.

V porotě se sešli architekt Josef Pleskot, architekt Petr Keil, ředitelka Nadace Proměny Jitka Přerovská a zástupci radnice. K účastníkům workshopu přibyli shodou náhod i skvělí architekti z Kodaně. Z města, kde veřejný prostor žije snad na každém rohu. Na základě výsledků ukončeného workshopu zadala radnice zpracování podoby masterplanu – plánu obnovy památkové zóny. Ten vytváří ve spolupráci se zapsaným ústavem Buďánka ateliér Lennox Architekti.

„Jde o analytický proces přístupu k jednotlivým domům, ruinám, schodištím, cestám, vytipování cenných míst a třeba i plánu fázování jednotlivých etap revitalizace památkové zóny tak, aby se Buďánka mohla co nejrychleji otevřít veřejnosti,“ informovala Markéta Smrčková z Lennox Architekti.

„Masterplan by měl být v nejbližší době projednán s památkáři, dále v příslušných výborech zastupitelstva a komisích rady městské části a jeho konečné schválení je na zastupitelstvu městské části. Bez nezdolné aktivity místních obyvatel by takový projekt nebyl proveditelný. Vážím si toho,“ konstatoval starosta Prahy 5 Pavel Richter (TOP 09).

Již dnes se připravuje rekonstrukce dalšího domu – bývalé Sazky – a v pokročilé fázi přípravy je i obnova dalších čtyř zachovalých objektů v památkové zóně. „Projekt obnovy Buďánek přináší pozitivní energii pro rehabilitaci celého Motolského údolí. Je vidět, že má podporu napříč celým politickým spektrem, a proto doufám, že i v následném volebním období bude maximálně podporován,“ dodal radní Tomáš Homola (STAN).