Fórum: Má radnice nabízet byty pro preferované profese?

Byty pro seniory, mladé rodiny a důležité profese

Při každém rozhodování si musíte určit priority, dát jedné cestě přednost před druhou. Proto se říká, že rozhodování „bolí“. Většinou totiž musíte velmi pečlivě vážit pro a proti, věci nebývají jednoznačné. V hnutí ANO máme jasno, jak rozvíjet dál „pětku“ jako moderní město, příjemné k bydlení i práci. K tomu potřebujeme samozřejmě mít dostatek kvalitních kvalifikovaných lidí, kteří budou zajišťovat „servis“, zázemí pro svoje spoluobčany. Mluvíme například o záchranářích, hasičích, sestřičkách, lékařích, učitelích a dalších. A jim nabídnout podmínky, které je přimějí se přestěhovat, změnit svůj život a jít pracovat k nám. Proto jsem, stejně jako hnutí ANO na „pětce“ pro to, abychom nabízeli byty preferovaným profesím. Vše musí být srozumitelné, jasné a transparentní. Občané musí vědět, proč a za jakých podmínek byl městský majetek pronajat. To, že máme ve svém programu podporu bydlení pro seniory i mladé rodiny, je samozřejmostí. Jde o jednu ze základních povinností správně fungující obce, pátou městskou část nevyjímaje.

Jan Trojánek, radní MČ Praha 5

Jan Trojánek, předseda klubu

t 257 000 502

e jan.trojanek@praha5.cz

i www.praha5.anobudelip.cz

f www.facebook.com/anobudelip

 

Služební byty pro učitele jsme už prosadili

Odpověď zní – ano, podporujeme takzvané služební byty pro preferované profese. Dodám pouze, že k námi preferovaným profesím patří především učitelé a střední zdravotnický personál. Důvod? Chceme-li zajistit kvalitní školství a zdravotní péči (nejen) v naší čtvrti, což rozhodně chceme, musíme vytvořit podmínky pro učitele a zdravotníky. Možnost bydlení v místě pracoviště je jednou ze zásadních věcí. Nesmíme ale zapomínat ani na výši platů zmíněných profesí. I to je priorita. Ale není součástí položené otázky. Tedy zopakuji – zaměstnavatel by se měl snažit o zajištění vysokého standardu pro zaměstnance, bydlení k němu patří. A připomenu, že služební byty pro učitele jsme za dobu působení na MČ Praha 5 prosadili. Stejně tak jsme již byty pro zaměstnance poskytli FN Motol. Rozhodnutí o tom, kdo byt „dostane“, jsme nechali na nemocnici – nechť zaměstnavatel posoudí priority. V tomto trendu hodláme pokračovat.

Ing. Pavel Richter, starosta MČ Praha 5

 

Ing. Jarmila Svobodová, předsedkyně klubu

e jarmila.svobodova@praha5.cz

i www.top09.cz/regiony/praha

f www.facebook.com/top09cz

Dostupné bydlení je v zájmu obce

Nástupní plat učitele ZŠ je kolem 26 tisíc hrubého. Není divu, že z této profese odchází více lidí, než do ní přichází. Lidé, kteří by byli skvělými učiteli, si toto povolání kvůli nízkému ohodnocení často ani nevolí. Pociťují nebo pocítí to i školy v Praze 5. Ve veřejném školství trh kvalitu nezajistí, a je proto v zájmu obce, chce-li mít dobré školy, poskytnout učitelům, ale i pedagogickým asistentům nebo kuchařkám nájemní byty (např. za stávajících 119 Kč/m2 ). Jenže komu dál, podhodnoceny jsou i jiné důležité profese jako zdravotníci, knihovnice, ale i úředníci. A odkud byty brát a jak je přidělovat, když současná koalice se jich zbavuje a bytovou politiku považuje málem za sprosté slovo, v lepším případě za charitu? Příklad učitelů nebo zdravotních sester ukazuje, že dostupné bydlení pro různé skupiny není charita, nýbrž přispívá k dobrému životu všech, i těch, kteří ho nevyužijí. Je ale třeba se o něj starat a řešit ho komplexně, nejen privatizovat a zbyteček obecních bytů brát jako nutné zlo, které outsourcujeme. Zelení jsou přesvědčení, že dostupné obecní bydlení je jednou z podmínek, aby Praha 5 byla dobrým místem k životu pro všechny bez ohledu na výši jejich příjmu.

Pavel Himl, zastupitel MČ Praha 5

Bc. Tatiana Konrádová, předsedkyně klubu

e tatiana.konradova@praha5.cz

i www.praha5.zeleni.cz

f www.facebook.com/ stranazelenychpraha5

 

Byty nabízíme především učitelům

V minulých letech se zapomínalo na podporu učitelů, lékařů, zdravotních sester či policistů. Buď se byty nechaly ladem, nebo se nabízely bezdomovcům a dalším nepřizpůsobivým občanům. Jsem rád, že jsem s příchodem na radnici nejen zpřísnil pravidla pro přidělování bytů ze sociálních důvodů, ale opětovně jsem zavedl nabídku pronájmu volných bytů pro preferované profese. Byty tak v minulém roce využilo několik sestřiček z naší největší nemocnice FN Motol, o jeden byt požádala Policie ČR, ve spolupráci s tajemníkem úřadu vznikla jasná pravidla pro přidělování bytů pro zaměstnance úřadu. To nejpodstatnější však z mého pohledu byla nabídka ředitelkám a ředitelům základních a mateřských škol, že zejména v souvislosti s hledáním nových učitelů a učitelek mohou nabízet možnost nájmu bytu od Prahy 5. Považuji za velmi podstatné v této činnosti nadále pokračovat, a proto předkládám do zářijového zastupitelstva městské části vyčlenění dalších 18 bytů pro preferované profese. Věřím, že ať už po volbách bude na radnici sedět kdokoli, bude v této nastolené cestě pokračovat.

Bc. Lukáš Herold, zástupce starosty MČ Praha 5

Mgr. Zdeněk Doležal, předseda klubu

t 774 408 662

e zdenek.dolezal@praha5.cz

i www.ods.cz/os.praha5

f www.facebook.com/odspraha5

Takové byty jsme vždy prosazovali

Zde se nabízí základní otázka, zda po proběhlé privatizaci vůbec nějaké byty k pronájmu zbudou. Vládnoucí koalice na radnici MČ Praha 5 (TOP 09, ODS, hnutí ANO a lidovci) v současné době prodává skoro tři sta volných bytů dražbami. Další byty jsou prodávány oprávněným nájemníkům za poloviční ceny oproti cenám na trhu. Nákupy nových bytů za tržní ceny jsou ekonomickým nesmyslem. Byt 2+1 50 m2 prodám nájemníkovi za cca dva miliony a nakoupím stejný byt nový za miliony čtyři. Současně prodávané byty jsou lokalizovány po celém území MČ Praha 5 a nevytvářejí v případě sociálních bytů ghetta. V případě koupě nových bytů tento problém velmi reálně hrozí. Těch několik bytů nabízených preferovaným profesím, jako jsou policisté či požárníci, tuto situaci nezmění. My sociální demokraté jsme vždy sociální bydlení, byty pro mladé rodiny a preferované profese prosazovali a v mnoha případech se nám povedlo je i realizovat. Samozřejmě v době, kdy jsme byli součástí rady. Na závěr bych chtěl požádat všechny spoluobčany, aby se zúčastnili voleb a zastavili sociální genocidu na současné radnici.

Mgr. Jan Smetana, předseda klubu zastupitelů

Mgr. Jan Smetana, předseda klubu

t 777 698 059

e jan.smetana@praha5.cz

i www.cssd-praha5.cz/kontakty

f www.facebook.com/smetanaj

 

Jaké jsou preferované profese?

Odhlédněme od předvolebního třeštění a přiznejme si nejprve, že preferovaná profese je pojem nejasný, dobově i politicky podmíněný. Za socialismu to byli horníci a vojáci. Kdo bude preferován dnes? Navrhuji uvažovat o preferovaných skupinách a profesích. Jsou to spojené nádoby. Dále vymezit oblast veřejného života, za kterou nese samospráva přímou odpovědnost, a má tedy nejenom možnost, ale i povinnost ji rozvíjet. A vést o tom debatu bez ideologické a stranické zatvrzelosti. Městská část je zodpovědná za smysluplný demografický a sociální rozvoj. Předvídavou bytovou a územní politikou má zajistit vyváženost sociální a věkové struktury na svém území, aby rozvoj byl udržitelný, pestrý a dával šanci všem. Proto mezi preferované skupiny patří rodiny s dětmi a starší občané. Bez této politiky nám například preference učitelů nebo zdravotníků tolik nepomohou. Volné nájemní byty jsou nástrojem, kterým můžeme přispět k udržení a rozvoji života v centru Prahy 5. Tím začněme. Řešme s řediteli škol problém s bydlením zaměstnanců. A samozřejmě oslovme i příslušné složky státní správy působící v Praze 5. Buďme připraveni nabídnout služební byty. Udělejme to však ve výše uvedeném pořadí s vědomím společného cíle, kterým je živé město a vyvážený rozvoj.

Ing. Josef Cuhra, předseda klubu zastupitel

Ing. Josef Cuhra, předseda klubu

t 604 239 358

e josef.cuhra@volny.cz

i www.praha5.kdu.cz

 

Podporujme hlavně učitele v našich školách

Radnice nepochybně má nabízet byty pro preferované profese, a to v rámci zajištění služeb svým občanům. Vše je skryto pouze v odpovědi na otázku „Jaké jsou ty preferované profese, proč právě tyto profese, a ne jiné, a konečně, za kolik se byty budou pronajímat“. Pokud si máme odpovědět na otázku, jaké profese z hlediska potřeb zajišťovaných městskou částí je třeba podporovat nebo posílit, na prvním místě (a možná na jediném) říkáme – učitele základních a mateřských škol. Trh práce je v Praze dnes zcela přečerpán a volné pracovní síly se nekonají. Získat dobrého učitele je dnes velmi složité a udržet jej ještě složitější. Navíc v době, kdy platy stanoví tabulky nivelizující podmínky, za kterých učitelé svoji práci vykonávají, je třeba nabídnout jim něco navíc. A to radnice může, nebo by měla. Je jasné, že ne na všechny se dostane, ale pokud chceme našim dětem nabídnout dobré vzdělání, potřebujeme dobré učitele získat. Něčím je nalákat. Proto bych byl pro to, aby městská část nabídla svým školám možnost přidělení stabilizačních bytů s podmínkou setrvání v pracovním poměru učitele konkrétní školy. A klidně dlouhodobě a za garantovaných podmínek.

JUDr. Tomáš Homola, radní MČ Praha 5

Ing. arch. Zuzana Hamanová, zastupitelka a předsedkyně výboru územního rozvoje

JUDr. Tomáš Homola, předseda klubu

e tomas.homola@praha5.cz

i www.stan-praha5.cz

f www.facebook.com/stanpraha5

Zastavíme aukce obecních bytů

Otázka by neměla znít, komu byty nabídnout, ale jaké byty nabídnout. Současná radniční koalice (TOP 09, ODS, ANO, STAN, KDU-ČSL) totiž vznikla za jediným účelem, kterým je rozprodej obecního majetku, což se týká hlavně bytového fondu. Nemáme nic proti prodeji bytů jejich nájemcům, to je správná cesta. Problém je v prodeji prázdných bytů formou aukce za nejvyšší nabídku. Tato situace nahrává nákupu bytů na investice a snaze o pronájem za nejvyšší možný nájem. Na každém zastupitelstvu jsme proti prodeji volných bytů protestovali a vyzývali vedení radnice k vytvoření bytové politiky, jak s těmito byty nakládat. Odpovědí vždy byl výsměch, že se blíží volby a není čas na vytváření nových věcí. Nyní se volby přiblížily na dohled a koaliční strany najednou slibují to, co dosud odmítaly. Jediné, co se podařilo prosadit, je, aby výnosy z privatizace bytů šly výhradě do rezervního fondu pro rozvoj bydlení. Vedení radnice však tyto peníze nijak nevyužilo a nejsou ani připraveny projekty na výstavbu nových obecních bytů, ačkoli dostatek pozemků by se našlo. Volby se blíží. Rozhodujte se proto nejen podle slibů, ale podle zkušeností za celé čtyři roky.

Budín, Hnyk, Matoušek, Sternová

Josef Matoušek, předseda klubu

e zivapraha5@gmail.com

i www.zivapraha5.cz

f www.facebook.com/zivapraha5