Lidé se seznámili se záměry projektu “Rekonstrukce parku Klamovka”

klamovka
Zdravé stromy a voda – to jsou nejdůležitější a zásadní úkoly „Rekonstrukce parku Klamovka“. Veřejné projednání projektu se uskutečnilo v pondělí 6. srpna 2018 v Restauraci Klamovka, kde jej občanům  představili architektka Lenka Vyhnálková a arborista David Hora za účasti 1. zástupce starosty Martina Slabého (ANO), který má v gesci veřejné prostranství a zeleň na MČ Praha 5.Martin Slabý zdůraznil, že nejdůležitější je zachování stromů a vyřešení „zásobování“ Klamovky vodou. „Úvahy o zalévání parku pitnou vodou z vodovodních řadů jsou nereálnéRadnice v dlouhodobém horizontu hodlá jít směrem zadržování dešťové vody. Toho docílíme provzdušňováním půdy, zvyšováním její schopnosti vodu vstřebávat. Vrátíme se k léty osvědčeným zahradnickým úpravám jako je mulčování okolí stromů a vytváření závlahových kol kolem kmenů.“ Dodal, že dojde i k terénním úpravám parku, které zlepší vsakování vody.

K okamžitému a aktuálně nutnému řešení sucha radnice podle slov Martina Slabého využije zavlažovací vaky. „Osvědčily se. A dobrou zprávou je, že máme k dispozici další nové vaky, které se již zapojují do zavlažovacího systému,“ uvedl .

K návrhu rekonstrukce se v průběhu prezentace vyjadřovali občané, součástí setkání byla i prohlídka stromů v parku a výkladem arboristy.

Jsem rád za účast lidí na tomto setkání. Je skvělé, že se o ‚svůj‘ park zajímají a mohou přímo na místě konzultovat dotazy s odborníky. Velmi si cením jejich nápadů, postřehů a připomínek. Budeme se snažit maximálně je zohlednit, tak, aby park sloužil opravdu všem,“ uzavřel M. Slabý.

 Směřování projektu „Rekonstrukce parku Klamovka“ v bodech

 • doplnění kvetoucího efektu podél hlavních vycházkových ploch,
 • novou keřovou výsadbu, předsadbu vyšších keřů,
 • zpestření stinných partií výsadbou keřů a trvalek,
 • nová dřevěná odpočinková lehátka na trávníku,
 • obnovu a doplnění stávajících laviček,
 • výměnu a doplnění odpadkových košů,
 • nové orientační tabule,
 • nové pobytové molo pod stromy u restaurace,
 • úpravu povrchu cest v jižní části parku,
 • výsadbu nízkých keřů na místech, kde se nedaří vypěstovat trávník.

 Stručná historie parku Klamovka

Ve středověku zde byla založena vinice Karlem IV, která byla v polovině 18. století zakoupena rodem Clam – Gallasů. Odtud je současný název parku. Tento rod postupně proměnil vinici na romantický park a nechal zde postavit několik drobných staveb (Viniční domek, Zednářský pavilon, socha koně Gassela, Chrámek noci a novogotický altán). V polovině 19. století zde působil zahradních Blecha, který zde zasadil některé ze stále žijících stromů. Na konci 19. století, za košířského starosty pana Hlaváčka, byla Klamovka centrem zábavy a odpočinku. Ve 20. – 30. letech 20. století byla část parku zastavěna domy a byla zde postavena Sokolovna.

CO PARK KLAMOVKA ČEKÁ:

 • doplnění kvetoucího efektu podél hlavních vycházkových ploch;
 • nová keřová výsadba, předsadba vyšších keřů;
 • zpestření stinných partií výsadbou keřů a trvalek;
 • nová dřevěná odpočinková lehátka na trávníku;
 • obnova a doplnění stávajících laviček;
 • výměna a doplnění odpadkových košů;
 • nové orientační tabule;
 • nové pobytové molo pod stromy u restaurace;
 • úprava povrchu cest v jižní části parku;
 • výsadba nízkých keřů na místech, kde se nedaří vypěstovat trávník.