Lidé z radnice kontrolovali stavby

kontroln19

V nejteplejší den měsíce srpna, konkrétně třináctého, uskutečnili místostarosta Prahy 5 pro oblast školství Vít Šolle (KDU-ČSL) spolu s vedoucím Oddělení provozně technické správy budov Odboru školství Martinem Ptáčkem a fotografem takzvaný kontrolní den, kdy navštívili rozestavěné a dokončované stavby, které jsou v gesci městské části Praha 5.

Prohlédli si konkrétní staveniště i vnitřek budov, hovořili s vedoucími staveb a dělníky, ale také s řediteli škol nebo jejich zástupci.

Pod Žvahovem problém s TCP V Základní škole Pod Žvahovem bylo zadáno „snížení energetické náročnosti objektu včetně zajištění kolaudačního souhlasu nebo obdobného správního rozhodnutí nezbytného k užívání stavby“. Dosud bylo provedeno celkové zateplení obalu budovy včetně výměny oken a dveří, instalace rekuperačních vzduchotechnických jednotek v prostorách učeben pro zajištění výměny vzduchu a instalace venkovních žaluzií před okny jižní fasády. Termín dokončení stavby je v září 2018.

Problémem je protiprávní jednání Tanečního centra Praha, které neopustilo areál a zabránilo tak prozatím rekonstrukci dalšího patra školy. Tato skutečnost velmi komplikuje realizaci připravených investic radnice a do problematické situace dostává základní školu, která pro nový školní rok počítala s dalšími učebnami. Na Žvahově letos přibudou dokonce dvě první třídy.

V Mateřské škole Hlubočepy je prováděna generální oprava fasády z důvodu její degradace vlivem zemní vlhkosti v soklové části a jednak vlivem srážkové vody v části říms pod okapovými žlaby a také ozdobných říms nad okny. Omítka a fasádní nátěr byly celoplošně narušené a popraskané. V některých částech docházelo k jejich odpadávání. V současnosti se vyměňují klempířské prvky na fasádě. Termín dokončení stavby je do konce září 2018 a vše nasvědčuje tomu, že bude dodržen.

Sportoviště v novém V Základní škole a Mateřské škole Barrandov I na Chaplinově náměstí se buduje sociální zázemí pro sportovní areál školy včetně zázemí pro správce areálu. Stavba bude dokončena v říjnu 2018. Současně probíhá rekonstrukce dopravního hřiště v areálu školy, a to tak, aby byla v souladu s posledními trendy v oblasti dopravní výchovy ve spolupráci s organizací BESIP. Vše se má stihnout ještě v srpnu. Stavebních úprav se dočká i sportovní areál Fakultní základní školy a Mateřské školy při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy Barrandov II – V Remízku. Jsou realizovány rekonstrukcí a stavebními úpravami stávajícího sportovního areálu školy s vybudováním osvětlené in-line dráhy a sportoviště pro atletické disciplíny včetně instalace posilovacích a balančních cvičebních prvků.

Základní a Mateřské škole Tyršova v Jinonicích pomůže vestavba do půdního prostoru stávající budovy rozšířit kapacitu. Vznikne tak šest nových učeben s příslušným zázemím pro učitele a sociálním zařízením. Termín dokončení stavby je v listopadu 2018. Více hygieny v MŠ Kudrnova Děti v Mateřské škole Kudrnova v Motole se dočkají odvětrání sociálního zařízení a šaten včetně dílčích oprav podlah. Současný stav není v souladu s hygienickými požadavky na tyto prostory.

Paralelně probíhají opravy podlah na chodbách v prvém a druhém patře budovy. Stavba bude dokončena začátkem září 2018. Rekonstrukce víceúčelového hřiště včetně sanace opěrné zdi se týká Základní školy waldorfská v Butovicích. Hřiště bude obsahovat umělý trávník s křemičitým vsypem, včetně odvodňovacích drenáží. Hřiště získá plot s tribunou pro diváky a s lezeckou stěnou. Běžecké dráhy budou mít tartanový povrch a doskočiště pro skok daleký. Součástí probíhající rekonstrukce jsou terénní úpravy včetně výsadby a ozelenění travnatých ploch s instalací herních prvků, pítka, gabionových laviček a košů.