Zápisům do mateřinek pomohla nová aplikace

18_19_MŠ Na Pláni

Zápis dětí do mateřských škol probíhal již druhým rokem dle vyhlášky MŠMT později, v páté městské části od 2. května. Radnice proto organizovala předběžnou registraci, která poskytla před vlastním zápisem orientační a užitečné informace o počtech uchazečů v různých oblastech.

Celkem se přihlásilo 983 dětí. Z toho nejvíce bylo tříletých (524). Přihlášku také podalo 252 dětí dvouletých. „S využitím aplikace jsme dokázali efektivně odbourávat blokace míst vícečetným podáním přihlášek a s potěšením konstatuji, že většina rodičů – 524 (číselná shoda s tříletými je náhoda) – podala přihlášku jen jednu,“ říká zástupce starosty pro oblast školství Vít Šolle (KDU-ČSL).

„Chtěl bych poděkovat rodičům za spolupráci při zpětvzetí dalších žádostí po přijetí do žádané školky. Také díky tomu jsme mohli v průběhu prázdnin vyhovět všem žádostem i tříletých dětí. V oblasti Malvazinek kapacitně pomohla v prosinci dokončená budova pro MŠ Na Pláni. V oblasti Hřebenek jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci s MŠ Korálek v ulici U Nesypky a zabezpečili tak místo v mateřské škole pro všechny tříleté děti,“ informoval.

Přijetí dvouletých dětí bylo spíše výjimkou. Ty jsou ale přijímány v MŠ Tréglova do smíšené třídy a od září 2017 otevírá s podporou městské části ZŠ a MŠ Chaplinovo náměstí třídu výhradně pro dvouleté děti. Obě školky jsou pro tento úkol připraveny a dle pochvalných ohlasů rodičů si obě školky vedou v práci s takto malými dětmi skvěle.

„O tom, že přijímací řízení probíhá transparentně, svědčí myslím i fakt, že ve všech školkách zřizovaných městskou částí Praha 5 bylo podáno pouze 14 odvolání,“ uvedl Vít Šolle. Peníze do školních jídelen Podle Víta Šolleho jsou školní jídelny jakožto součást českých škol vymožeností, které bychom si měli vážit. V mnoha zemích Evropy se obědy dětem nevaří, natož za cenu potravin. Platy personálu školních kuchyní hradí stát, veškeré provozní výdaje obec, tedy v Praze 5 městská část.

Kuchařky (někde jsou i kuchaři), odvádějí náročnou a obětavou práci. Zaslouží si uznání tisíců dětských strávníků, jejich rodičů a samozřejmě zřizovatele. „Jako městská část jim chceme práci ulehčit tím, že kuchyně budeme vybavovat moderními přístroji. Letos jsme pořídili projekt kompletní rekonstrukce školní jídelny FZŠ V Remízku na Barrandově tak, aby se příští rok mohla realizovat,“ prohlásil Šolle. Na řadu pak přijde ZŠ a MŠ na Chaplinově náměstí.

Ale i o těchto prázdninách šly finanční prostředky do několika školních kuchyní. Například v ZŠ Nepomucká (Beníškové), ZŠ a MŠ Kořenského (Pod Žvahovem) nebo FZŠ Drtinova. Obědy do škol Již čtvrtým rokem pokračuje i projekt Obědy do škol. Dle jasných a jednoduchých pravidel pomáhá diskrétně těm dětem, které by bez vlastního zavinění zůstaly bez oběda. „Tato drobná, ovšem velmi smysluplná pomoc radnice ve spolupráci se školami podpoří ročně 50 až 80 dětí z naší městské části,“ dodal zástupce starosty.