U Anděla se opět prezentovaly neziskové organizace

IMG_0114-001

Městská část Praha 5 již po dvanácté podpořila prezentaci neziskových organizací, které se tradičně představily v úterý 12. září na prostranství u Anděla. Cílem celé akce bylo zvýšit osvětu u občanů o fungování neziskových organizací sídlících na v Praze 5 a informovat je o nabídce sociálních služeb a záchranné síti v případě mimořádné situace.

Prezentována byla sociální oblast a zdraví, humanitární pomoc, výchova a vzdělání, lidská práva, migrace a národnostní menšiny. V neposlední řadě bylo prezentováno „dobrovolnictví“, kde jedni nezištně pomáhají druhým a jejichž jediným ziskem je vědomí obecné prospěšnosti. Akce se konala pod záštitou člena rady městské části Praha 5 JUDr. Petra Lachnita a členů zastupitelstva městské části Prahy 5 PhDr. Marie Ulrichové-Hakenové. Ing. Jarmily Svobodové, Mgr. Zdeňka Doležala a JUDr. Tomáše Homoly.