Vzácná návštěva v Základní a mateřské škole Kořenského

Základní a mateřská škola Kořenského 10/760 na Smíchově uspořádala společně s organizací PEOPLE TO PEOPLE setkání, které mělo za cíl prohlubovat mezinárodní vztahy za pomoci edukativních, kulturních a humanitárních aktivit.

Při příležitosti tohoto setkání členové organizace ze Spojených států navštívili ZŠ a MŠ Kořenského. Mezi návštěvníky byla i Mary Jean Eisenhower, vnučka bývalého presidenta Spojených států amerických Dwighta D. Eisenhowera. Při této příležitosti dva žáci 9.ročníku a jedna žákyně ze 4.ročníku provedli návštěvu po celé budově školy, vysvětlili, jak funguje vzdělávací systém v České republice, seznámili je se životem na škole a celou prohlídku odprezentovali v angličtině.

Návštěva se vydařila, všichni zúčastnění si z ní odnesli zajímavé poznatky a žáci si procvičili konverzaci v anglickém jazyce. Setkání bylo zorganizováno prostřednictvím agentury Relais de Culture, která má za cíl propojení kultur, podporu drobných umělců, hudebníků a řemeslníků.