Nová Základní škola Pod Žvahovem nebo Taneční centrum Praha?

IMG_0078

Nejen na základě poptávky místních obyvatel MČ Praha 5 postupně obnovuje Základní školu Pod Žvahovem (ZŠ). Škola prochází nákladnou rekonstrukcí, kterou ze svého rozpočtu pokrývá MČ Praha 5, coby její zřizovatel. Aby rekonstrukce ZŠ mohla pokračovat a Žvahov se mohl stát plnohodnotnou devítiletkou pro děti místních obyvatel, podala MČ Praha 5 v dostatečném předstihu soukromé Taneční škole Praha (TCP) výpověď.

Společnost TCP měla povinnost vyklidit prostor k 31. 7. 2018. Přesto TCP Žvahov dosud neopustilo. Naopak podniklo právní kroky, které výrazně komplikují naplánovaný rozvoj školy. „Celá věc se dostala do právního sporu s TCP. Náš dosud úspěšný projekt vybudování základní školy proto musí být až do vynesení rozsudku přerušen,“ uvedl radní MČ Praha 5 Martin Damašek (TOP 09) s tím, že MČ P5 samozřejmě ctí předběžné opatření soudu, „nicméně jako představitel samosprávy lituji, že TCP tímto způsobem v zásadě sabotuje rozvoj základní školy.“

 Žvahov novou základní školu potřebuje

Že Žvahovští novou ZŠ potřebují je zřejmé. „Místní volají po obnově základní devítileté školy především proto, aby děti zůstaly v jedné budově a nemusely přecházet jinam. Pro rodiny je hledání jiné školy zbytečnou starostí,“ vysvětluje záměr MČ Praha 5 radní Damašek a dodává: „V letošním školním roce ve škole Pod Žvahovem otevíráme již dvě první třídy. Jsem si jistý, že jde o dobrý projekt. Ostatně, škola Pod Žvahovem byla jako devítiletka koncipována.“ 

„Škola vytváří komunitu. „Mít svou základní školu je oprávněný zájem občanů Hlubočep, Zlíchova a Žvahova. Již 4. tradiční setkání pořádané Spolkem rodičů a přátel školy Žvahov. z.s. v pátek 14. září toho bylo výmluvným dokladem“, připomíná zástupce starosty pro oblast školství Mgr. Vít Šolle (KDU-ČSL).

TCP si možnost výpovědi dohodlo v nájemní smlouvě

TCP svobodně a dobrovolně podepsalo smlouvu s možností podání výpovědi s roční výpovědní lhůtou. Radnice navíc škole pomohla s hledáním alternativního místa pro výuku. Starosta MČ P5 Pavel Richter již dříve řekl, že nová základní škola, která se má rozšířit po té, kdy TCP areál opustí, má obrovskou podporu stovek občanů ze Žvahova. Městská část Praha 5 využije veškerých právních prostředků k tomu, aby společnost TCP nebránila vzniku této potřebné základní školy pro děti z okolí Žvahova. „Mohu jenom zopakovat, že představitelé TCP dobrovolně podepsali smlouvu s výpovědní lhůtou jeden rok. Městská část Praha 5 jim z vlastní vůle dala lhůtu o polovinu delší. Nerozumím stížnostem, které od představitelů TCP zaznívají,““ uvedl Martin Damašek.

 

Tabulka: Výše investic na rekonstrukci ZŠ Žvahov

Rok Výše investic v Kč
2015 8, 9 mil.
2016 8, 4 mil.
2017 6, 7 mil.
2018* dopravní řešení před objektem Předpoklad 1, 9 mil.
2018* snížení energetické náročnosti objektu předpoklad 36,5  mil.

*Přesnou částku nelze určit, realizace není dokončena.

Zdroj: Odboru majetku a investic MČ P5