Koncept řešení Vidoule je na stole

vidoule

Radnice Prahy 5 vyhlásila koncem loňského roku výběrové řízení na vypracování urbanisticko-krajinářské studie Vidoule za účelem nalezení vhodného řešení území, které vyhoví stávající funkční náplni dle platného územního plánu, to znamená využití území pro rekreaci, oddych a sportovní aktivity v přírodě.

Za zpracovatele studie byl na základě proběhlého výběrového řízení letos v lednu vybrán architektonický ateliér Studio Reaktor, s.r.o. Zpracovávaná studie území Vidoule je řešena v postupných krocích (analýza + průzkum s veřejností – koncept + projednání s veřejností – čistopis). Řeší funkční náplň území, respektive koncepci zachování přírodních ploch a návrh a rozložení rekreačních, volnočasových a sportovních aktivit (hřiště pro děti či pro dospělé, přírodní sportoviště, naučné stezky, běžecké stezky, single tracky, stezky pro in-liny, psí louku, piknikovou plochu, plochu na pouštění draků atd.).

Zabývá se i umístěním a kapacitou potřebného zázemí (občerstvení, šatny, toalety, skříňky, lavičky, služby související s provozem území jako např. půjčovny sportovních potřeb). Zpracovány jsou též krajinářské úpravy, včetně návrhu původní a nové zeleně, druhových skladeb a výsadeb, pobytových a květnatých luk či povrchových úprav komunikací, cest a stezek. Součástí konceptu je také návrh individuální dopravy, cyklodopravy, dopravy v klidu a návaznost na MHD.

Studie, nyní ve fázi konceptu, byla představena a projednána na zasedání Výboru územního rozvoje začátkem září za účasti členů Komise dopravní a Výboru životního prostředí. Dále se 17. září uskutečnilo představení konceptu na slavnostním otevření parku Botanica. „Pokud zajímá i vás, jak se (ne)změní Vidoule, další projednání proběhnou 2. října v rámci akce Běh za Vidouli a poté 16. října od 16 hodin v prostorách Centra architektury a městského plánování v Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, informoval 1. zástupce starosty Martin Slabý (ANO).