Fórum: Jak se vám líbí koncept sportovně-rekreačního areálu na Vidouli?

Komplexní řešení by mělo vyhovovat všem

Studie se mi líbí moc. Předcházely jí besedy s občany, ankety a komentované prohlídky, kterých jsem se sám zúčastnil. Bylo nalezeno řešení tak, jak si přejí občané. Vidoule se vlastně nezmění, zůstane zachován její přírodní ráz, přírodní materiály a prvky. Vidoule poslouží občanům například k těmto aktivitám: hřiště pro děti či pro dospělé, přírodní sportoviště, naučné stezky, běžecké stezky, single tracky, psí louka, piknik area, plocha na pouštění draků a další. Zabývá se i umístěním a kapacitou potřebného zázemí (občerstvení, šatny, toalety, skříňky, lavičky, služby související s provozem území, jako třeba půjčovny sportovních potřeb). Zpracovány jsou též krajinářské úpravy, včetně návrhu původní a nové zeleně, druhových skladeb a výsadeb, pobytových a květnatých luk či povrchových úprav komunikací, cest a stezek. Jsem velmi rád i za to, že jsou na Vidouli v plánu také ovocné sady. Občané zde tedy najdou vyžití a budou si moci i zamlsat. Součástí konceptu je také návrh individuální dopravy, cyklodopravy, dopravy v klidu a návaznost na MHD. Studii, nyní ve fázi konceptu, můžete přijít zhlédnout třeba na akci „Běh za Vidouli“ dne 2. 10. nebo 16. 10. od 16 hodin na prezentaci v prostorách Centra architektury a městského plánování (CAMP) na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha).

Martin Slabý, 1. zástupce starosty MČ Praha 5

Jan Trojánek, předseda klubu

t 257 000 502

jan.trojanek@praha5.cz

www.praha5.anobudelip.cz

www.facebook.com/anobudelip

Oživení krásného místa

Vrch Vidoule je jednou z nejkrásnějších oblastí Prahy 5. Její význam je vnímán i celopražsky, a proto byla specifikována jako nezastavitelná oblast v připravovaném Metropolitním plánu. Její unikátnost vnímáme i my a máme zájem vybudovat sportovně-volnočasový přírodní prostor pro všechny obyvatele v okolí s plným respektem k ochraně existující přírodní památky. Zájem na rozvoji Vidoule městská část vyjádřila jak realizovaným odkupem pozemků ve vlastnictví státu do vlastnictví města, tak vytvořením studie. Krajinářská studie ateliéru Reaktor dává první pohled na to, jak bychom se na prostor stolové hory Vidoule mohli dívat, jaké aktivity by zde mohly být provozovány a jaké by mělo být jejich rozložení, včetně možných přístupů a propojení s dalšími přírodními plochami. Studie je ve fázi hrubopisu, tedy úvodního pohledu, podkladu k připomínkám. Jistě studie neznamená, že všechny aktivity budou realizovány v navrhovaných rozsazích. Přitom obsahuje velmi zajímavé myšlenky, jako je například zpracování možných aktivit, cest, pobytových luk, vyhlídky nebo areálu bunkrů. A osobně, vzhledem k tomu, že nedaleko žiji a na Vidouli chodím pravidelně, se již těším, až se mnohé části této vize začnou naplňovat.

RNDr. Radomír Palovský, CSc., radní MČ Praha 5

Ing. Jarmila Svobodová, předsedkyně klubu

jarmila.svobodova@praha5.cz

www.top09.cz/regiony/praha

f www.facebook.com/top09cz

Zázemí nebo Výhledy?

Druhá prezentace urbanisticko- -krajinářské studie stolové hory Vidoule přinesla změnu v tom, že Výhledy byly vyměněny za zřejmě důležitější Zázemí. Studii lze vylepšit tím, že všechny stezky budou šotolinové, asfalt se nebude obnovovat a nahradí se šotolinou. Případně bude použita stará tradiční technologie štětování, která se hodí na takové místo, jakým je přírodní park. Stezka, která by sloužila obyvatelům k průchodu za tmy, by mohla být osvětlená přízemními lampami, aby se místní fauně nezvyšoval světelný smog. Je však nutné budovat in-line dráhu či v lesoparku Cibulka single track, když jich po republice postupně přibývá a jsou delší a zajímavější? Naopak zde chybí prostor pro děti do deseti let situovaný na okraji. Herní prvky pro děti, stejně jako lavičky by měly být vyrobeny z přírodních materiálů, a ne z plastu. Je třeba zachovat či budovat nové biotopy, a ne golfový trávník. Plánovaná restaurace/občerstvení a zázemí je vhodnější na kraji Vidoule, aby nebylo nutné budovat technickou infrastrukturu, silnici pro zásobování, odvoz odpadu apod. až k objektu. Zázemí má sloužit skutečně k údržbě stolové hory, nikoli k výdělku jednoho majitele restaurace či stavbě pár „správcovských“ bytů.

Mgr. Martina Pokorná, místopředsedkyně klubu zastupitelů

Bc. Tatiana Konrádová, předsedkyně klubu

tatiana.konradova@praha5.cz

www.praha5.zeleni.cz

f www.facebook.com/ stranazelenychpraha5

Koncept považuji za zdařilý

Na úvod je třeba zdůraznit, že se jedná o koncept, který byl projednáván na společném zasedání výboru životního prostředí a výboru územního rozvoje, představení návrhu proběhlo též při přebírání parku Botanica do správy MČ Praha 5. Koncept bude i nadále projednáván s veřejností a konečnou podobu můžete ovlivnit i vy, občané Prahy 5! Studie přistupuje k Vidouli jako k divoké přírodě uprostřed rozvíjejícího se města. Základem revitalizace je pak zachování přírodního charakteru území s vhodným včleněním různorodých aktivit. Naučná stezka přírodou, přirozený pohyb po stolové hoře včetně vyhlídek, odkaz na historii hory, velká sečená i nesečená prostranství nebo aktivní plocha náhorní plošiny nabízející různé sportovní vyžití, takový je návrh studia Reaktor. Zachování unikátní přírody stolové hory bylo vždy pro zastupitele ODS velice důležité, a proto na květnovém zastupitelstvu MHMP v roce 2014 navrhli neschválit podnět změny územního plánu na obytnou zástavbu části Vidoule. Zastupitelé za ČSSD a TOP 09 bohužel tento návrh zablokovali, a tak změna dodnes není uzavřena. Nyní za MČ Praha 5 ve spolupráci s MHMP vykupujeme pozemky na Vidouli pro trvalou ochranu lokality před zástavbou i kvůli možnosti vzniku přírodního sportovně-rekreačního areálu.

Mgr. Zdeněk Doležal předseda výboru životního prostředí

Mgr. Zdeněk Doležal, předseda klubu

t 774 408 662

zdenek.dolezal@praha5.cz

www.ods.cz/os.praha5

www.facebook.com/odspraha5

Do uzávěrky nebyl příspěvek dodán.

Mgr. Jan Smetana, předseda klubu

t 777 698 059

e jan.smetana@praha5.cz

i www.cssd-praha5.cz/kontakty

f www.facebook.com/smetanaj

Memento Vidoule: za veřejný zájem má smysl bojovat

Výkup pozemků na Vidouli pro veřejné využití je skvělý projekt. Umožnila ho také velmi specifická politická konstelace. Čas boje o záchranu je za námi, čas sporů o detaily nás čeká. Vyvoďme obecnější závěry z historie. Součástí metropole se Vidoule stala v roce 1920. Územní plán tam vždy počítal s parkem. Roku 1991 byl přírodní park vyhlášen. V roce 1996 kupuje část pozemků Ekospol s cílem změnit územní plán a stavět. Historie boje za Vidouli začala. Změny územního plánu Praha 5 odmítala. Přelom nastal 22. 11. 2012, kdy Komise územního rozvoje pustila do dalšího projednání podnět na zástavbu celého vrcholu. Zde je třeba zmínit úlohu občanské společnosti. Občanů Košíř a Jinonic a tamních spolků. Spor o Vidouli přivedl na scénu odborníky na územní plán a ochranu přírody z řad občanů, kteří dokázali odborně rozporovat chybná rozhodnutí samosprávy. Dělali ve volném čase agendu, kterou měl řešit úřad. Společně s odbornou prací byly pořádány občanské akce na podporu zachování Vidoule, především „Běh za Vidouli“. V úterý 2. října poběžíme již po šesté. Až se budeme těšit z procházky po Vidouli, připomeňme si, že trvat na veřejném zájmu se vyplatí. A to i v případě, že samospráva kolísá.

Ing. Josef Cuhra Předseda klubu KDU a nezávislých

Ing. Josef Cuhra, předseda klubu

t 604 239 358

e josef.cuhra@volny.cz

i www.praha5.kdu.cz

Vidoule jako součást širší vize

Stolová hora Vidoule je jedinečné přírodní území, které zaslouží ochranu. Koncept urbanisticko- -krajinářské studie, představený studiem Reaktor, vidíme jako správné uchopení problému. V podobných projektech revitalizace přírodního území se vždy řeší vzájemná vyváženost přiměřeného zásahu pro předpokládanou funkci a na druhé straně zachování neporušené přírody. Vidoule nemá sloužit jen místním obyvatelům, ale má se stát jednou z rekreačně-sportovních lokalit na úrovni celé Prahy. Město vynakládá nemalé prostředky na výkup pozemků a celá investice by pak měla být potvrzena tím, že vznikne přírodně-rekreační areál, který pro Vidouli trvale zakotví toto funkční využití a tím ji do budoucna ochrání od snah o zastavění. Představený koncept pracuje s přírodním prostředím citlivě, nabídka rekreačních a sportovních aktivit i zázemí je umírněná a k přírodě ohleduplná. Za STAN máme dlouhodobou vizi vzniku celého přírodně-rekreačního prstence spojitých přírodních území Prahy 5 a 6 kolem městského jádra, propojených pěšími vazbami a cyklostezkami: od jihu Prokopské údolí, Dívčí hrady, Vidoule, park na Cibulkách, Hliník, luční niva Motolského potoka, Skalka, Ladronka, Hvězda. Vidoule je důležitou částí tohoto záměru.

Zuzana Hamanová, Tomáš Homola STAN Praha 5

JUDr. Tomáš Homola, předseda klubu

e tomas.homola@praha5.cz

i www.stan-praha5.cz

f www.facebook.com/stanpraha5

Vidoule – symbol občanské aktivity

Dlouholetý boj za záchranu Vidoule, unikátní přírodní památky, plic Prahy, snad již doběhl do konce. Symbolicky možná i letošním 6. ročníkem Běhu za Vidouli, který je ukázkou obrovského úsilí a občanského aktivismu místních obyvatel a spolků. Oni zachránili svojí energií a vytrvalostí stolovou horu a přírodní památku. Výkup pozemků na Vidouli rozhodně podporujeme. Živá Praha 5 považuje za klíčové, žádoucí a smysluplné investice do výkupů jedinečných pozemků – více v našem volebním programu na webu. Samotný projekt považujeme za pracovní verzi, která čeká na podněty a připomínky občanů. Celkově však na nás návrh působí vstřícně a se snahou zachovat přírodní ráz lokality. Výjimkou je in-line bruslařský areál či krosová dráha pro kola. Považujeme takovéto aktivity za vhodné pro speciální sportoviště. Budeme tedy aktivně vstupovat do veřejného připomínkování. Případ Vidoule, mediálně ostře sledované téma (nezapomeňme, kdo z dnešních zastupitelů v minulosti podpořil změnu územního plánu, a tedy zástavbu Vidoule!), je ukázkou toho, že občanský aktivismus má smysl a je příkladem i pro další lokality Prahy 5. U nás tyto aktivity podporu najdou! JSME ŽIVÁ PRAHA 5.

Matoušek, Budín, Sternová, Hnyk

Josef Matoušek, předseda klubu

e zivapraha5@gmail.com

i www.zivapraha5.cz

f www.facebook.com/zivapraha5