ZŠ a MŠ Barrandov: Radnice podpořila dopravní výchovu

18_19_Otevření dopravního hřiště ZŠ Chaplinova

Zrekonstruované dopravní hřiště pro Základní a Mateřskou školu Barrandov I na Chaplinově náměstí začalo sloužit žákům i veřejnosti.

Dopravní hřiště slavnostně otevřeli (zleva) radní Martin Damašek, starosta Prahy 5 Pavel Richter (oba TOP 09), ředitelka školy Jana Fričová a místostarosta pro oblast školství Vít Šolle (KDU_ČSL)

Opravou chce radnice pátého obvodu zkvalitnit podmínky výuky dopravní výchovy nejen žáků základních škol zřizovaných městskou částí Praha 5, ale i široké veřejnosti, která má možnost ve stanoveném čase hřiště navštěvovat. Děti se zde setkávají s větším množstvím možných situací, které mohou nastat v reálném provozu. Pod dohledem a patronátem společnosti BESIP a městské policie se mohou všichni lépe na mimořádné situace připravit. Rekonstrukcí došlo ke zvětšení plochy vlastního hřiště a k osazení většího množství dopravních značek, včetně světelné křižovatky a železničního přejezdu. Vznikly odpočinkové zóny pro děti, doplněné pítkem a kontejnery pro uložení vlastního vybavení, osobních věcí včetně kol a koloběžek.

Nové hřiště v Grafické

V polovině září byla slavnostně přestřižena páska i na novém hřišti v Základní a Mateřské škole Grafická. Aktu se ujali zástupce starosty Vít Šolle a ředitelka školy Radmila Jedličková společně s dětmi školy. Poté následovalo pro přítomné děti a rodiče bohaté občerstvení připravené školou. Děti si zároveň vyzkoušely nově nainstalované herní prvky. V rámci programu na obnovu a doplnění herních prvků na zahradách škol zřizovaných městskou částí Praha 5 byl v rámci schváleného rozpočtu poskytnut mimořádný investiční příspěvek na vybudování umělého trávníku v ploše dvorní školní zahrady, kde vzhledem k zastínění vzrostlými stromy není možné udržet živý trávník.