S Kutilem juniorem se děti učí trpělivosti a pochopení hodnoty práce

DSCN9949

Polytechnickému vzdělávání dětí ve školách se věnujeme 4 roky, v současnosti je s projektem spolupracuje cca 40 škol v Praze a Středočeském kraji. V rámci volnočasového kroužku Kutil Junior, pravidelných lekcí, jednorázových workshopů pro školy či dílen pro rodiče s dětmi a příměstských táborů je do projektu zapojeno na 700 dětí a další přibývají.


Snažíme se přinést polytechnickou výchovu i do škol, které nedisponují dílnou. Děti pracují na skládacích pracovních stolech, k dispozici mají vhodné nářadí. Základními činnostmi jsou řezání, zatloukání, broušení, natírání, šroubování, vrtání, lepení. Všechny projekty, které připravujeme jsou praktické a funkční. Výrobky se obvykle tvoří 2 lekce, děti učíme trpělivosti, pochopení hodnoty lidské práce. Když si děti uvědomí, kolik práce dá vyrobit nějakou věc, obvykle si začnou více vážit i práce cizí.


Pracujeme s dětmi již od předškolního věku v mateřských školách a dále s dětmi prvního i druhého stupně na základních školách. Snažíme se je naučit vztahu k práci, podpořit je v tom, aby pracovaly rády a měly kladný vztah k řemeslům jako takovým. Projekty připravujeme tak, aby je všechny děti zvládly a zároveň pro ně byly atraktivní. Pozorujeme, jak se dětem po úspěšném zvládnutí úkolu zvyšuje sebevědomí a začnou si více věřit.


Práce s nářadím je pro děti velmi přínosná. Aniž by si to uvědomovaly trénují při ní motoriku, logické myšlení, prostorovou představivost, soustředění, pozornost. Tím, že se při práci soustředí na cíl, učí se vlastně jakoby mimochodem. Naše děti z první třídy např. dokáží zapojit jednoduchý elektrický obvod a pochopí jeho princip v praxi, ačkoli se o elektřině budou učit až v hodinách fyziky na druhém stupni. Stejně tak jsou děti třeba schopny zapojit hodinový strojek, nalepit a vyspárovat mozaiku, vyvrtat adventní svícen a mnoho dalšího. Dáváme dětem prostor pro to, aby samy hledaly řešení a podporujeme jejich kreativitu.


Účastníme se veletrhů a akcí tematicky se dotýkajících řemesla jako je například Maker Faire nebo FOR ARCH. Akci Řemeslo dětem v sobotu 22.9. v hale č. 6 v rámci veletrhu FOR ARCH přímo pořádáme. Na akci mají děti možnost vyzkoušet si práci řemeslníků na vlastní kůži na 10 hlavních a 3 doplňkových stanovištích, která děti postupně obejdou. Setkávají se nejen s tradičními řemesly jako je truhlář, instalatér, klempíř, malíř/natěrač, elektrikář a sklenář, ale i moderními technologiemi jako je vakuování plastu, odlévání, řezání polystyrenu. Děti se potkávají i s dekoratérem, vyrábí si letadlo, hudební nástroj, krabičku či magnetku na lednici. Každý účastník vytváří díl obrovské stavebnice, ze které se společně staví velká stavba, která dominuje hale.

Šárka Poláčková

Kontakt:
E: info@kutiljunior.cz
w: kutiljunior.cz
F: facebook.com/kutiljunior/