Slavnosti škol Prahy 5 v parku Portheimka

18_19_Slavnosti škol

Cílem akce II. ročníku „Slavností škol Prahy 5“ bylo opět, aby se školy, pedagogové, rodiče, prarodiče a široká veřejnost zainteresovaná na rozvoji   vzdělávání v Praze 5 potkali.

Školy mateřské a základní se představily svými vystoupeními na pódiu a u stánků jednotlivých škol prezentovaly svoji širokou činnost i své výrobky. Prezentace si připravili i studenti některých středních škol na území Prahy 5 a Dům dětí a mládeže Prahy 5.

Záštitu nad akcí převzal zástupce starosty Městské části Praha 5 pro oblast školství Mgr. Vít Šolle, který na zahájení slavnosti řekl: „Jedním z cílů je podpořit spolupráci mezi školami, rodiči a zřizovatelem. Nechceme brát tuto akci jako veletrh, ale jako setkání škol s veřejností a jejich propojení. Pozvali jsme každého, kdo chce prožít smysluplně strávený den a podpořit naše děti a žáky, kteří se na celou akci velmi poctivě připravili“.

Akci, na které vystoupilo v živém vystoupení 29 škol, moderoval herec Martin Zounar.

Děti a žáci předváděli pěvecká a taneční vystoupení, folklór, balet, divadelní scénky, bubnování, recitace, cvičení a moderní gymnastiku. Návštěvníci se mohli občerstvit, včetně občerstvení vyrobeného ve školách. Pro děti si školy vzájemně připravily různé aktivity, hry a soutěže. Vydařená akce se zúčastnil během celého dne úctyhodný počet dětí, rodičů a návštěvníků.

Počasí všem přálo.