Praha 5 pořádala konferenci „Naše evropské dědictví a budoucnost Evropy“

Konference evropské dědictví

Ve čtvrtek 25. října se v prostorách Úřadu městské části Praha 5 konala k příležitosti oslav „Den Evropy – Schumanův den“ třetí část konference „Naše evropské dědictví a budoucnost Evropy“. Nad setkáním převzali záštitu starosta Prahy 5 Pavel Richter a Radomír Palovský, radní Prahy 5.

Po úvodním slovu radního Palovského se projevů ujali Jeho excelence velvyslanec Německé spolkové republiky Dr. Christoph Israng, bývalý senátor Parlamentu České republiky Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D., ředitel kanceláře Sudetoněmeckého krajanského sdružení se sídlem v Praze Peter Barton a Ing. Ivo Kaplan, generální sekretář Unie evropských federalistů a předseda Evropského institutu Renaissance, který konferenci moderoval.

Své příspěvky přednesli také zástupci Mladých Evropanů z Německa a České republiky. Ústřední myšlenkou setkání byly česko-německé vztahy od roku 1989 až po současnost.  Konference bude pokračovat čtvrtou částí na téma „Evropská ekonomická a monetární unie: Problematiky eurozóny“ dne 8. listopadu od 17.30 hodin v sále Zastupitelstva MČ Praha 5.