Praha 5 uctila památku válečných veteránů a obětí válek

Vete 13

V pátek 9. listopadu 2018 se konala v Praze 5 na náměstí Kinských u pomníku padlých při osvobozování Prahy vzpomínková akce ke Dni válečných veteránů a obětí válek pořádaná Sdružením válečných veteránů pod záštitou radního Městské části Praha 5 JUDr. Petra Lachnita. Přítomen byl i místostarosta Bc. Lukáš Herold.