Jak bude probíhat svoz směsného a tříděného odpadu během vánočních svátků a přelomu roku?

vánoce pixabay

Jako každý rok bude v období vánočních a novoročních svátků zajištěn na území hl. m. Prahy standardní svoz směsného i tříděného odpadu dle svozových programů, s výjimkou Nového roku 1.1. 2019. Program svozu bude zorganizován tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal nepořádek v jejich okolí.

Svoz směsného odpadu:

21. – 31. 12. 2018 normální svoz dle příslušných svozových programů
1. 1. 2019 svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. 1. – 6. 1. 2019 bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

zdroj: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/svoz_komunalniho_odpadu_provoz_sbernych_dvoru_2018.html#svoz_stromky

 

Svoz tříděného odpadu:

21. – 31. 12. 2018 normální svoz dle příslušných svozových programů
17. – 31. 12. 2018 mimořádný svoz skla (1 x svoz navíc), jinak svoz dle příslušných svozových programů
1. 1. 2019 svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. 1. – 6. 1. 2019 bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

A co s vánočním stromečkem?

Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na směsný odpad, protože tím snižují jejich kapacitu. V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad (např. sídliště), lze stromky volně odložit vedle nich, ale v ostatních případech (činžovní a rodinná zástavba) prosíme o odložení vánočního stromků k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad.

Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění po zbytečně dlouho dobu. Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor.

Konečná zastávka pro vánoční stromky je u odběratele, který se zabývá zpracováním dřeva. Stromky jsou nadrceny a následně využity např. v zahrádkářském průmyslu do kompostu. Znečištěné nebo nedostatečně odstrojené stromky putují společně se směsným odpadem k energetickému využití do ZEVO Malešice.

Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora.