Kontrola psů potvrdila liknavost chovatelů

pes psi

Správce místního poplatku ze psů v součinnosti s Městskou policií hl. m. Prahy provedl v listopadu další z kontrolních akcí na území pátého obvodu. Tentokrát se týkala parku Pod Kavalírkou, Plzeňské a Musílkovy ulice, parku Cibulka, Kotlářky, parku náměstí 14. října a parku Portheimka.

Kontroly se zaměřily na dodržování obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů. Kontrolováno bylo označení psa evidenční známkou, označení psa mikročipem nebo tetováním, včetně uvedení poplatníka
v Evidenci chovatelů psů, která je vedena Magistrátem hlavního města Prahy. Při venčení psů bylo lustrováno celkem třináct osob. Výsledky jsou alarmující, neboť pouze u jedné kontrolované osoby nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Z důvodu nedodržení platné vyhlášky byly tři osoby předvolány k poplatkovému řízení. Další pochybení u šesti majitelů čtyřnohých miláčků byla postoupena na místně příslušné úřady, neboť tito držitelé psů měli trvalý pobyt mimo území MČ Praha 5. Absence označení psa evidenční známkou se týkala tří chovatelů, kteří na místě obdrželi ústní napomenutí a doporučení, aby se dostavili ke správci poplatku pro známku novou.

Držitelům psích miláčků znovu doporučujeme uvedené informace nepodceňovat, neboť kontroly se budou opakovat, a to na celém území pátého městského obvodu. Porušení zákonných povinností je pokutováno.

V případě jakýchkoli dotazů, které se týkají správy místního poplatku ze psů, se můžete obrátit na referentku Alenu Pallagyovou, tel. 257 000 535, e-mail: alena.pallagyova@praha5.cz.