Radnice představí studii proměny západní části Motolského údolí

motolské údolí 1

Proměna Motolského údolí je jedním ze zásadních témat budoucí podoby Prahy 5. Je to dlouhodobý úkol, proto se mu v časopisu Pětka pravidelně věnujeme.

V návaznosti na schválenou a kladně přijímanou studii I. etapy Motolského údolí – Plzeňská/Vrchlického – nová vize rozvíjí potenciál i západní části Motolského potoka.

„Studii rozvoje západní části představíme na veřejné prezentaci a začátkem února uspořádáme výstavu v Malé výstavní síni Úřadu městské části Praha 5. Občané budou mít možnost ovlivnit budoucí podobu Motolského údolí,“
informoval radní pro územní rozvoj Zdeněk Doležal (ODS).

Studie řeší proměnu západní části Motolského údolí z periferie na město s důsledným důrazem na hodnoty v území. Zásadním fenoménem je městská krajina podél Motolského potoka. Zelená linie, která má silný, avšak neobjevený rekreační potenciál. Studie iniciuje proměnu městské džungle na sportovně-společenský park celoměstského významu.

V ose parku zakládá bezpečnou pěší a cyklo promenádu – cestu podél potoka, která navazuje na cestu ve svazích z I. etapy a zpřístupňuje nový městský park se širokým sportovním a společenským využitím. Současně je v návrhu přerod Plzeňské ulice z dopravního koridoru na zelený bulvár, lemovaný dvouřadým stromořadím.

Samotné představě předcházela řada setkání s místními občany za účelem podchycení skutečných problémů a přání obyvatel této části Smíchova. Odborníci z firmy A69 architekti, posilněni znalostmi z I. etapy, společně se
sociálními antropology ze sdružení Anthropictures následně stanovili priority a výzvy pro budoucnost Motolského údolí.

Ulice nesmí být bariérou, ale spojnicí protilehlých zelených svahů. Neprostupné výrobní a skladové areály, lze proměnit na sérii lokálních center, která budou ohnisky služeb a zázemí pro celou lokalitu. Cílem je vytvořit vitální a funkční část Smíchova, která bude udržitelným způsobem dlouhodobě sloužit svým obyvatelům.

„Studie nastavuje cestu i cíl proměny Motolského údolí. Jedná se o dlouhodobý úkol, který budeme naplňovat postupnou realizací dílčích projektů. Leitmotivem práce se stalo tvrzení: Motolské údolí je především krajina,“ dodal radní Zdeněk Doležal.