Integrace cizinců: projekt ministerstva vnitra pokračoval

Loňský rok 2018 byl v oblasti integrace cizinců na MČ Praze 5 opět úspěšný. Na základě dotace Ministerstva vnitra ČR bylo možné pokračovat ve výuce češtiny na školách a v přípravných kurzech, nedílnou součástí byla také příprava učitelů základních škol pro práci s dětmi – cizinci a také dospělými, kteří využili kurzu sociokulturní orientace.

Součástí projektu byla i výuka českého jazyka

Na realizaci této části projektu se stejně jako v roce 2017 významně podíleli pracovníci Vzdělávacího a informačního centra Praha 5. Součástí projektu byla i závěrečná společenská akce, která představovala příležitost zajímavých setkání s možností ochutnávky typických pokrmů vybraných zemí i tradiční české kuchyně. Pro rok 2019 připravujeme další novinky, které vycházejí z potřeb zjištěných při komunikaci s účastníky letošního projektu.

Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, Katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje, pod vedením prof. RNDr. Luďka Sýkory, Ph.D. v roce 2018 proběhla na naší městské části analýza cizinců. Prezentaci výsledků připravujeme na leden 2019, kdy budou všechna zjištěná data představena. Analýza bude podkladem pro další projekty, které pomohou při začlenění cizinců a seznamování s naší kulturou, zvyky a tradicemi, ale také k poznávání kultur a prostředí, ze kterého cizinci přicházejí. Naším cílem je podpořit přirozené začlenění cizinců do majoritní společnosti.

Závěrečná společenská akce byla příležitostí pro zajímavá setkání