ZŠ Kořenského nabízí volnočasové aktivity pro děti zdarma

Pro děti na druhém stupni (10 až 15 let) Základní škola Kořenského nabízí celé pololetí volnočasové aktivity zdarma. Mezinárodní projekt LAB 31, kde je Organizace pro pomoc uprchlíkům partnerem, nabízí dětem pět měsíců aktivit, vždy každý čtvrtek od 16 do 19.30 hodin. Začíná se 10. ledna.

Cílem projektu je podpora aktivního trávení volného času, vznik nových přátelství a také podpora integrace dětí cizinců do české společnosti. Workshopů se budou účastnit děti cizinců i české děti. Mezi nabízené aktivity patří parkour, bubnování, tanec, výtvarné aktivity a dramatický kroužek.

Podmínkou k účasti je podání elektronické přihlášky na e-mailovou adresu: projektlab31@gmail.com (kde uvedete jméno dítěte, věk, zemi původu, kontakt na rodiče – telefon nebo e-mail) a účast dítěte po celou dobu projektu.
Obratem se dozvíte bližší informace o schůzce pro zájemce, která se uskuteční ve čtvrtek 3. ledna od 17.30 hodin v Impact Hubu (Drtinova 557/10, Praha 5).