Bezpečnost na prvním místě – Participativní rozpočet 2018

Bezpečnost na prvním místě – tak se stručně a výstižně dají shrnout výsledky hlasování v Participativním rozpočtu 2018 na Praze 5. Na prvních dvou místech jste totiž hlasovali pro zvýšení bezpečnosti chodců – v obou případech v ulici Svornosti na pražském Smíchově. Děkujeme všem za účast na projektu, v němž sami rozhodujete, jaká bude Praha 5. I letos jste potvrdili, že vám městská část Praha 5 není lhostejná.

MČ Praha 5 v tomto roce vyčlenila na realizaci projektů v participativním rozpočtu 10 milionů korun. Do uvedené částky se „vešlo“ přesně prvních šest projektů:

  1. Nejnebezpečnější přechod v Praze – zvýšení bezpečnosti (umístění radaru v ul. Svornosti)
  2. Chodník Svornosti – ochrana chodců před nárazem vozidel
  3. Místo pro setkávání na Dívčích hradech
  4. Obnova vinice sv. Kristýny na Buďánkách
  5. Za Buďánka krásnější!
  6. Naučná trasa vedoucí po Cibuleckém lese v Praze 5 – Košířích

S TÍM, že se již podařilo vybrat dodavatele na instalaci stacionárních radarů, které budou umístěny ve více lokalitách na Praze 5.

Jednou z těchto lokalit je i ulice Svornosti a to v blízkém okolí křižovatky, která byla součástí projektu č. 1 – radar byl instalován (viz foto níže).

  • Proto zbyly finance na realizování dalšího vašeho projektu, konkrétně s číslem 7 – Revitalizace dětského hřiště Pod Kavalírkou.
  • Kompletní výsledky hlasování Participativní rozpočet 2018 (ParRoz) najdete zde: https://vote.d21.me/vote/Ek32zpWz4/results

ParRoz 2018 v číslech

1996 tolik bylo hlasujících v roce 2018
78 % tolik z nich hlasovalo pro vítěznou možnost
50 % tolik se do hlasování zapojilo žen (mužů 49 %)
30 – 39 z této věkové hranice bylo nejvíce hlasujících (do 40 let)
67 % tolik hlasujících má vysokoškolské vzdělání

Zdroj a podrobnosti zde

Participativní rozpočet 2019 by měl odstartovat v první polovině února 2019.

ParRoz 2018 – umístění radaru v ulici Svornosti – před /po: