Ekologická a humanitární služba občanů na Farkáně bojuje za svou starousedlickou čtvrť

12_13_Spolek Ekologická a humanitární služba občanů na Farkáně_Spolek uklízí Farkáň

Spolek byl založen v březnu 2013. Z původních 54 členů se rozrostl na nynějších 87 členů. Rok 2018 byl pro náš spolek i pro naši lokalitu Farkáň významný. Oslavili jsme pět let činnosti a 100 let od zahájení výstavby na Farkáně.

Farkáň je starousedlická čtvrť, která je svojí urbanistickou koncepcí takovou vesnicí uprostřed města. Tato skutečnost nahrává tomu, aby občané rozvíjeli sousedskou pospolitost. To byl také důvod založení spolku
a stanovení jeho programu, kam patří: informační činnost, ochrana přírody a životního prostředí, prosazování
krajinoestetického a ekologického dopadu na stále se zvyšující stavební aktivity v okolí. Tyto aktivity stavebníků, především z řad developerů, se bohužel míjejí s programem ochlazování města, zachování zelených ploch a původní koncepcí výstavby a stabilizace naší lokality.

Hledání společných cest

Celou dobu existence spolku bojujeme proti zbourání původního pavilonu školy (školky). Jistě by se tato stavba
dala využít vhodnějším způsobem, než je předimenzovaná výstavba, která by přinesla do ulic nárůst provozu aut,
již tak navýšený blízkostí finančního úřadu a oboustranným zahlcením ulice Peroutkova. Naším cílem je najít
s vedením MČ Praha 5 cestu, která by vedla opět k využívání budovy pro vzdělávací činnost nebo pro občanské
aktivity. Stálým a citlivým problémem je absence klubovny/zkušebny, kde by mohly probíhat schůze a setkávání
členů spolku a nácvik programu na naše akce.

Z důvodu ukázky stavební činnosti našich předků organizujeme poznávací vycházky a přednášky o architektuře
okolí i jiných zajímavých částí Prahy. Oblibě se těší naše sousedská setkávání u příležitosti vítání jara, akce Zažij
město jinak, jízda pražským Semmeringem, jízda historickou tramvají, zábavné odpoledne na Farkáni a rozsvěcení vánočního stromu na našem náměstí. Tyto akce jsou zásobovány občerstvením jednak z kuchyní našich členek a sousedek, jednak provozovnou pana J. Koubka (člena spolku).

Zasazujeme se i o zvelebování okolí zapojením do úklidových akcí a snahou apelovat na obyvatele ohledně udržování čistoty bydliště. V tomto směru se nám dobře spolupracuje s odborem veřejné zeleně MČ Praha 5.

Petice za lepší dopravu

Ale nejen radostmi živ je člen spolku a zdejší obyvatel:

  • Nedaří se nám zajistit vhodné reprozařízení pro naše akce konané v přírodě.
  • Nemáme prostor pro akce typu členská schůze, příprava kulturních akcí, zájmová činnost.
  • Žijeme v obavách, že naše krásné bydliště bude ještě více zahlceno novou výstavbou, provozem aut a ztrátou klidu.
  • Do našeho života zasáhlo omezení a prakticky ukončení linky autobusu č. 137 od Knížecí ve stanici Waltrovka. Tímto opatřením jsme byli připraveni o výhodné a potřebné spojení ke stanici metra Jinonice, kam nyní zajíždí linka pouze 2x za hodinu (doba jízdy 3 min.!). Svoji nespokojenost se stavem vyjádřilo 788 občanů podpisy petice, která byla předána vedení MČ Praha 5. Dalšími adresáty jsou Magistrát hl. m. Prahy, dopravní podnik a Ropid. Věříme, že zdravý rozum zvítězí.
  • Uvítali bychom těsnější spolupráci MČ Praha 5 se spolky.
  • Postrádáme větší zájem o naši lokalitu, neboť i v naší „vesnici uprostřed města“ žijí lidé, kteří touží po
    zlepšení svých životních podmínek a možností, které nabízí 21. století.

 

Závěrem uvádíme kontakt, kde se o nás a našich aktivitách můžete informovat:

Farkáň st. autobusu č. 137 ve směru od Waltrovky – nástěnka (náš internet v přírodě)

webové stránky www.osfarkan.cz

e-mailová adresa info@os.farkan.cz.

 

Hana Krčilová, předsedkyně spolku