Setkání s rodiči dětí ze ZŠ Pod Žvahovem lákalo, situace se zklidnila

18_19_Starosta MČ Praha 5 se sešel s rodiči žáků ZŠ Pod Žvahovem2

Téměř stovka rodičů žáků detašovaného pracoviště ZŠ Kořenského na Žvahově využila v půli ledna možnosti setkání se zástupci vedení radnice Prahy 5. Hlavním tématem diskuse byly otázky týkající se budoucnosti školy, a to i s ohledem na právní spor s Tanečním centrem Praha.

Na setkání přišlo i pět členů Rady MČ Praha 5. Mezi nimi nechyběli starosta Daniel Mazura, 1. místostarostka Renáta Zajíčková a radní Štěpán Rattay

„Velmi mě potěšila velká účast rodičů i zájem ze strany radnice. Na setkání dorazilo pět členů jejího vedení, nechyběli ani zástupci opozice. Jednání bylo kultivované, věcné, bez emocí, dali jsme rodičům najevo, že s rozvojem školy napevno počítáme,“ informovala 1. místostarostka Prahy 5 Renáta Zajíčková (ODS), do jejíž gesce školství patří.

Úspěšný rozvoj znovuotevřené školy Pod Žvahovem dospěl do fáze, kdy je aktuální uvažovat o jejím osamostatnění
a o rozšíření projektu na II. stupeň. Bylo důležité pro radnici znát názory rodičů. Jednoznačně se ukázalo, že
rodiče podporují jak zřízení úplné základní školy s devíti ročníky, tak osamostatnění školy. Škola vyrůstá z kořenů a tradice postavené na komunitě, unikátním okolí a rodinném přístupu. Proto nezbytnými
podmínkami pro naplnění vize rozvoje a budoucnosti Základní školy Pod Žvahovem je zájem rodičů a podpora zřizovatele, která byla přítomným rodičům přislíbena.

Diskuze se zúčastnila téměř stovka rodičů

Radnice pátého obvodu z důvodu vysoké poptávky plánuje rozšířit kapacitu školy, k tomu ale potřebuje vyklidit prostory, které nyní využívá zmíněné taneční centrum. Tomu již vypršela smlouva, stěhovat se však nehodlá.

„Nabízeli jsme jiné náhradní prostory nebo jen částečné vyklizení objektu. Všechno marné. Mohu chápat vedení tanečního centra, že je to bolí, ale nemohu se ztotožňovat s jeho kroky,“ uvedla Zajíčková. Zástupci tanečního centra komentovali možnost náhradních prostor v tom smyslu, že jedinou nabídkou za celou dobu byla zrekonstruovaná ZŠ Klamovka (dnes Gymnázium Klamovka). Ta ale nesplňovala jejich požadavky z důvodu absence tělocvičny, největším prostorem měla být jídelna s mohutnými sloupy.

Od letošního září se tak na Žvahově objeví samostatná devítiletá škola komunitního rázu. Podle zájmu rodičů
vznikne minimálně jedna první třída s plánovaným počtem 24 dětí.

Zleva radní Jan Panenka a radní Zdeněk Doležal