Nová studie odráží potřeby Barrandova

10_11_Územní studie Barrandov_Barrandov_hlavní náměstí s tržnicí_autor A69 architekti

Nová výstavba může být přínosem i zátěží pro obyvatele Barrandova. Radnice Prahy 5 proto nechala zpracovat studii, která má být základem rozvoje sídliště.

Vizualizace: A69 architekti

Studii vytvořila kancelář A69 architekti, která se v páté městské části rovněž věnuje budoucnosti například Motolského údolí. „Sídliště Barrandov se neustále rozrůstá a naším cílem je dosáhnout smysluplného rozvoje s dostatečnou veřejnou a občanskou vybaveností i prostorem pro sport a rekreaci, tak aby nová výstavba harmonicky doplňovala funkce, které území potřebuje. Proto jsme zpracování územní studie považovali za nutné,“ vysvětlil radní pro územní rozvoj Zdeněk Doležal (ODS).

Důraz na kvalitu veřejného prostoru
Podle architekta Borise Redčenkova Nový Barrandov chce být plnohodnotným městem, kde se bude žít. „Ne
pouhou noclehárnou, které chybí vybavenost a městský charakter. Ve svém návrhu se odvoláváme na princip blokového města. Navrhujeme urbánní strukturu, která navazuje na charakter tradičního města, kde stavby nejsou pouhými solitéry, ale vytvářejí obraz města,“ popsal studii Redčenkov. Ta definuje ulice, náměstí, parky.

„Snažíme se oddělit soukromé od veřejného. Navrhujeme město zdravě multifunkční s důrazem na kvalitu
veřejného prostoru. Městská část požadovala, aby návrh nabízel různou míru a různá měřítka veřejných
prostranství. Nabízíme na jedné straně velký veřejný sportovně-společenský okružní park, který místo propojuje
s přírodním parkem Prokopské údolí, na druhé straně sérii malých blokových parků či sousedských plácků, které mají intimnější charakter a slouží především místním obyvatelům,“ prozradil architekt.

Těžištěm „budoucího města“ je nové náměstí na rozhraní současného a nového Barrandova. Místo, kde je plánována zastávka budoucí tramvaje a zároveň se zde kříží cesty do Holyně s linií nově navržených cest, je navrženo jako nové těžiště města – náměstí, centrum služeb a vybavenosti.

Ve vizi rozvoje Barrandova nechybí ani hlavní náměstí s tržnicí a bulvár kolem tramvajové trati. Vizualizace: A69 architekti

Pro školáky i seniory
Ve struktuře města jsou rezervována místa pro výstavbu nové základní školy o kapacitě 500 žáků, dvě lokality pro mateřské školy, pozemek pro dům pro seniory a další místa pro sportovní zázemí ve formě haly či hřiště. V návaznosti na centrální náměstí se plánuje objekt společenského domu či komunitního centra. Výhodou blokového města je jeho flexibilita, která umožňuje v rámci každého bloku umístit sérii nebytových prostor pro služby a obchod, stejně jako ordinaci lékaře či kancelářské plochy, které posílí důležitou funkční vrstevnatost a charakter města pro
život, tak jak ho známe z tradičního historického Smíchova.

Dopravně jsou jednotlivé obytné bloky obslouženy vnitřní okružní cestou, která je zásadní navigační linií nové čtvrti. Paralelně s touto linií je vedena cesta na rozhraní zástavby a parku, která má charakter pěší zóny a měla by se stát základnou pro služby spojené s pobytem v okružním parku – kavárna, půjčovny, prodejny, služby. Obytné bloky jsou zároveň propojené vnitřní linií pěší cesty, která se provazuje přes Trnkovo náměstí s pěší strukturou Starého Barrandova.

Jde o linii procházející středem bloků, na kterou jsou navázána drobná veřejná prostranství s charakterem
sousedských plácků a dětských hřišť.

„Na základě zpracované studie máme jasnou představu o daném území, realizace však bude složitá vzhledem ke složitým majetkoprávním vztahům. Nyní musíme nalézt shodu s investory a vlastníky pozemků, aby mohl být realizován například velký okružní park pro sportovní a volnočasové aktivity,“ dodal radní Zdeněk Doležal.